ERZURUM KENTİ’NDE ALLOTMENT GARDEN (KİŞİYE TAHSİSLİ BAHÇE) TASARIMI ÖNERİSİ

Allotment Gardens (Kişiye Tahsisli Bahçeler), yaklaşık 200 yıl önce başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerinin kentlerinde yaygın olan bir bahçe anlayışıdır. Avrupa’da sanayileşme döneminde birçok aile, fabrikalarda işçi olarak çalışmak için köylerden kentlere göçmüştür. AG, insanların yoksul koşullardan kurtarılması için oluşturulmuş, üretim yapmaları ve bu ürünleri gıda ihtiyacını karşılamaları amacı ile hükümet veya belediyeler tarafından tahsis edilmiş arazi parselleridir. AG’lerin günümüzde de başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde örnekleri bulunmaktadır. AG’ler bitki üretilen alanlar değil rekreasyon alanı ve sosyal toplanma mekanı olarak tasarlanmaktadır. AG kavramı ilk ortaya çıktığı dönemlerde ekonomik gelir ve destek kaygısı taşırken günümüzde, kentlerde konut, eğitim kurumu, sanayi kuruluşu gibi diğer kurulması gereken yerleşimlere olan arsa ihtiyacından dolayı kullanım amacından uzaklaşıp sayı olarak da azalmaktadır. Kentlerimizde hızla artan nüfus karşısında konut alanlarında meydana gelen düzensiz ve çarpık kentleşmeye çözüm olarak karşımıza çıkan kentsel dönüşüm uygulamalarında AG uygulamalarının gecekondu bölgelerinde yerinde, koruma ve yeniden canlandırma çalışmalarında alternatif yeşil alan kullanımı olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’de Erzurum Kenti’nde, özellikle yoksul ailelerin yaşadığı mahallelere yakın tarıma uygun devlete ait imarda yeşil alan olarak görülen bir arazide AG tasarımı önerisinde bulunularak sadece ailelere ekonomik anlamda destek sağlamak değil, kentsel dönüşüm çalışmalarında kentsel yeşil alan miktarı artırmak amaçlanmıştır.

SUGGESTION FOR THE ALLOTMENT GARDEN DESIGN IN ERZURUM

Allotment Gardens (AG) are the products of an approach having emerged and expanded nearly 200 years ago in the cities of especially European and then other world countries. AGs are the plots constituted and allotted by central governments to the urban poor to make agricultural production to improve their economic status and fight poverty by using their products to meet food demands. When it first appeared, AG concept bore the concerns of economic income while it is now faraway from its original purposes and in decreasing trend from the aspect of land size and the number due to the land need for in cities. It is thought that in urban transformation works proposed as the solution for distorted urbanization in housing zones depending on rapidly increasing human population. AG practices can be evaluated as alternative open green spaces in slum in situ conservation and restoration applications areas. It was aimed in the present study to suggest an AG design on a land property decided to be green space in development plan of Erzurum city, Turkey belonging to government thought to be suitable for the poor in and around the area to make agricultural production. Such a design can not only provide economic support to families but also increase the size of green spaces in scope of urban transformation studies.

___

  • . KAYNAKLARAnonim 2016a. Tarihi Yedikule Bostanları. http://yedikulebostanlari.tumblr.com/Anonim 2016 b. T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44403/diyarbakir-kalesive-hevsel-bahceleri-diyarbakir.htmlGröning, G, Schmitt, V.1975. Entwicklung von Zielvorstellungen zur Eingliederung Stadtischer Kleingarten. Das Garte- namt,24,9.Erduran, F., Kabaş, S., Ayhan, Ç., Kelkit, A., 2008. Çanakkale Kentinde Hobi Bahçesi Amaçlı Kullanılan Alanların Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu. Koca, A. 2014. İstanbul’un Yaşayan İki Bostanı Neden Yok Edilmek İsteniyor? Yapı 386, 58-63. Kılıç, H., 1995, İzmir Kenti Örneğinde Kent Küçük Bahçeleri Planlama Olanakları Üzerine Araştırmalar, Yüksek lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, p. 102 (Yayınlanmamış).Özkan, B., Kaplan, A., Aslan, N., Kılıç, H., 1996. Ülkemizde Kent Küçük Bahçe Parklarının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Ekoloji Çevre Dergisi, sayı:18.Richter, G. 1981.Handbuch Stadtgrün, München, Wien, Zürich. Sezen, I. (2016). Allotment Gardens in European Garden Art, Their Importance for Urban Landscape and Allotment Garden Concept among Turkish Cities’. 53rd International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE)Bangkok, Thailand 11st-15th May, 2016