ALTIN ORAN ALGISININ TESPİT EDİLMESİNDE ANKET YAKLAŞIMI

Bilinçaltı, farkında olmadan insanoğlunu pek çok durumda yönlendirir ve kararlar vermesini sağlar. Bu karar vermenin en saf ve en doğru şeklidir. Çünkü bu karar insanın kısa süreli hayatında edindiği bilgiler değil, tüm insanlığın kaynaklarında bulunan tecrübesinin sonucudur. Renkler, şekiller, desenler, dokular, tatlar gibi pek çok farklı verinin barındırdığı detaylar bu tecrübe ile algılanır. Altın oran gibi nicel özelliklere sahip olgular da insan algısına hitap eder. Altın oran, doğanın sahip olduğu ve sonrasında insanoğlu tarafından sanattan mimariye, estetikten fonksiyona ve bilime kadar pek çok alanda incelenen ve kullanılan bir orandır. Altın orana sahip olguların bilinçli ve bilinç dışı olarak algılanarak estetiği ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada amaç, insanoğlunun ne boyutta bir altın oran algısına sahip olduğunun ve bu algının ne şekilde değişkenlik gösterdiğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda görsel anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Farklı eğitim alanlarına uygulanan anketlerde eğitim alanı ve cinsiyete göre altın oran algısındaki ve bilgisindeki değişim gözlemlenmiştir. Anketlerden elde edilen verilere istatistiki analiz uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, eğitim alanı ve cinsiyete bağlı olarak şekil sorularında önemli bir çeşitlenme olmadığı, ancak altın oran bilgisine ilişkin sorularda önemli derece farklılaşma olduğu görülmüştür. Tasarım eğitimi alan katılımcılarda altın oran bilgisinin nispeten daha yüksek olduğu ve eğitim seviyesi ile birlikte altın oran konusunda bilinçlenmenin arttığı ortaya çıkmıştır. Yapılan anket ve istatistikler sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunda şekil sorularının önemli bir kısmında altın oran algısının mevcut olduğu belirlenmiştir.

SURVEY APPROACH FOR DETERMINING THE SENSE ON THE GOLDEN RATIO

The subconscious unwittingly provides to make decision and leads to people. This is the most true and pure form of decision. Because this decision is not information acquired in the short-term life, but it is the result of all humanity's experience in its resources. Quantitative facts like the golden ratio also address human sense. The golden ratio is a rate founded the nature. And it is used to architecture from art, to function from aesthetic and to science by human. It is thought that the facts have the golden ratio creates aesthetic consciously or unconsciously. Aim in this study is to determine size of the golden ratio perception of people. And it is also to determine how it has changed. For this aim, the visual survey study was made. According to the education area and the gender, changes in perception and information of the golden ratio were observed in the survey. Statistical analysis was applied data from the survey. In result of the study, there is not differentiation in shape questions according to the education area and gender. But there is significantly differentiation in the questions about information of the golden ratio. The information of the golden ratio is higher in design education students, and awareness increases with the education level. According to result of statistics, the golden ratio perception exists in many of the shape questions for many of the participants.

___

 • Künüçen, H., Olguntürk, K., 2014. Görsel İletişim Öğelerinin Yeni Bir Medya Dili Olarak Sinemada Yeniden Tasarımı. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 24 - 26 April, İstanbul.
 • Beyaztaş, H., S., 2012. Mimari Tasarımda Ekolojik Bağlamda Biçim ve Doğa İlişkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Doczi, G., 1994, The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art and Architecture, Shambhala Publications, Boston.
 • Dunlap, A., 2003, The Golden Ratio and Fibonacci Numbers, World Scientific Press, London.
 • Kalaycı, L., 1994. Sanatta Altın Oranın Metamorfoz Hikayesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tekkanat, N., 2006. Altınoranın Kaynakları ve Sanata Yansıması. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Antalya.
 • Kawabata, H., Zeki, S., 2004. Neural Correlates of Beauty. J Neurophysiol, 91:1699-705.
 • Ertuğrul E., 2007. Güzelliğin algılanması ve cinsel çekicilik. Psychiatry In Türkiye.;9:124-34.
 • Öz, A., Dinçyürek, Ç., Emran, A.,H., Özer, M., 2010. Farklı Sosyal Çevrelerin Yüz Çekiciliğini Algılamasında Altın Oran Faktörü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11 (3) : 82-86.
 • Ricketts, R., M., 1982. The Biological Significance of The Divine Proportion and Fibonacci Series. Am J Orthod;81:351-70.
 • Atalay, B., 2006. Matematik ve Mona Lisa. Albatros Kitabevi. 1-82.
 • Livio, M., 2002b. The Golden Ratio and Aesthetics. Plus Magazine.
 • San, İ., 2003. Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Beyoğlu, A. 2016. Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Cilt: XIII, Sayı:I, 360-382.
 • Gezer, H., 2014. Mimariyi Yaşamak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 26, s. 227-258.
 • Livio, M., 2002a. The Golden Ratio. The Story of Phi, The World’s Most Astonoshing Number. Broadway Books, New York.
 • Kıvanç, F., E., 2005. Fibonacci Sayı Dizisi ve Altın Oran. Pivolka Dergisi, sayı 16, sayfa 14.
 • Tunçer, O. C., 1981. Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı Örnekler. Vakıflar Dergisi XIII, Ankara, s. 449-458.