Düşük tehdidi sonrası dördüz gebelikte fetal redüksiyon

Amaç: Çoğul gebeliklerde fetal redüksiyonun uygulandığı ilk trimesterde (10-13. haftalar) erken uterin kanama ve düşük tehdidi önemli problemler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu çalışmamızda, abortus imminensli bir dördüz gebeliğe uygulanan fetal redüksiyon sunulmakta ve tartışılmaktadır. Olgular: 28 yaşında, 3.5 yıllık infertil hastaya human menopozal gonadotropin ile yapılan ovulasyon indüksiyonu sonrasında 9. haftadaki ultrasonografik değerlendirmesinde dördüz gebelik olduğu tespit edildi. Embriyo redüksiyonuna karar verilen hastada hospitalizasyonun 2. gününde spontan vaginal kanama başladı. Ultrasonografik değerlendirmede 4 fetus da canlıydı ve servikal uzunluk 4 cm, servikal kanal kapalı ve servikal kanal iç yüzünde 28x41 mm’lik hematom ile uyumlu oluşum izlendi. Bir hafta sonunda kanaması kesilen hastada 2 fetusa 2 gün arayla redüksiyon uygulandı. İşlem sonrasında kanaması olmayan hasta 14. gebelik haftasında taburcu edildi. Hasta gebeliğin 38. haftasında travayın başlaması ve ilk fetüsün makat prezentasyonu nedeniyle sezeryanla ilk fetüs; canlı, kız, 2000 g ve ikinci fetüs; canlı, erkek, 2400 g ve Apgar skorları normal olarak doğurtuldu. Sonuç: Düşük tehdidi olan çoğul gebeliklerde fetal redüksiyon mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Ancak ciddi düşük tehdidi olan gebelerde fetal redüksiyon hala tartışmalıdır ve bu konuda kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Fetal reduction in a quadruplet pregnancy after threatened abortion

Background: Early uterine bleeding and threatened abortion appear as important problems in multiple pregnancies in the first trimester (10-13 weeks) that fetal reduction is applied. In our study fetal reduction in a quadruplet pregnancy after threatened abortion is presented and discussed. Case: After ovulation induction with human menopausal Gonadotropine, a 28-year-old patient with infertility for 3.5 years, quadruplet pregnancy was diagnosed by ultrasonography in the 9th week of the pregnancy. Since she has a quadruplet pregnancy, selective fetal reduction was decided, but spontaneous vaginal bleeding started at the 2nd day of hospitalization. By ultrasonography, 4 fetuses were alive, cervical length was 4 cm, cervical canal was closed and there was a formation of hematoma (28x41 mm) on the interior side of cervical canal. After a week, vaginal bleeding stopped and fetal reduction was applied to two fetuses by two days interval. She was externated at the 14th weeks of gestation without any vaginal bleeding. At the 38th weeks of gestation, labour began and she underwent cesarean section because of the breech presentation of the first fetus. First fetus; alive, female, 2000 g and second fetus; alive, male, 2400 g were borned with normal Apgar scores. Conclusion: Fetal reduction in multiple pregnancies with threatened abortion must be applied as earlier as possible but in pregnants with serious threatened abortion it is still controversial and comprehensive studies are necessary on this subject.

Kaynakça

1]. Collins MS, Bleyl JA. Seventy one quadruplet pregnancies: Management and outcome. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 1384-92

[2]. Luke B, Keith LG. The contribution of singletons, twins and triplets to low brithweight, infant mortality and handicap in the United States. J Reprod Med

[3]. Newmann RB, Hamer C, Miller C. Outpatient triplet management: a contemporary revue. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: 547-55

[4]. Botting BJ, Macdonald Davies I, Macfarlane AJ. Recent trends in the incidence of multiple births and associated mortality. Aych Dis Child 1987; 62: 941-50

[5]. Kiely JI, Kiely M. Epidemiological trends in multiple births in the United States, 1971-1198. Twin Res 2001; 4: 131-3

[6]. Kiely J, Kleinman JC, Kiely M. Triplets and higher order multiple births. Time trends and infant mortality. Am J Dis Child 1992; 146: 862-8

[7]. Jewll SE, Yip R. Increasing trends in plural births in the United States. Obstet Gynecol 1995; 85: 229-32

[8]. Lipitz S, Frenkel Y, Watts C, Ben-Rafael Z, Barkai G, Reichman B. High- order multiple gestation-management and outcome. Obstet Gynecol 1990; 76: 215-8

[9]. Berkowitz RL, Lynch L, Chitkara U, Wilkins IA, Mehalex KE, Alvarez E. Selective reduction of multiple pregnancies in the first trimester. N Engl J Med 1988; 318: 1043-7

[10]. Wapner RJ, Davis GH, Johnson A, Weinblatt VJ, Fisher RL, Jackson LG, et al. Selective reduction of multifetal pregnancies. Lancet 1990; 335: 90-3

[11]. Salat-Baroux J, Aknin J, Antoine JM, Alamowith R. The management of multiple pregnancies after induction for superovulation. Hum Reprod 1988; 3: 399-40

[12]. Lipitz S, Reichman B, Uval J, Shalev J, Achiron R, Barkai G, et al. A prospective comparison of the outcome of triplet pregnancies managed expectantly or by multifetal reduction to twins. Am J Obstet Gynecol 1994; 170: 874-9

[13]. Evans MI, Dommergues M, Wapnwr RJ, Lynch L, Dumez Y, Goldberg JD et al. Efficacy of transabdominal multifetal pregnancy reduction: collaborative experience among the world�s largest centers. Obstet Gynecol 1993; 82: 61-6

[14]. Sebire NJ, Sherrod C, Abbas A, Snijders RJM, Nicolaides KH. Preterm delivery and growth restriction in multifetal pregnancies reduced to twins. Hum Reprod 1997; 12: 173-5

[15]. Boulot P, Hedon B, Pelliccia G, Peray P, Laffargue F, Viala JL. Effects of selective reduction in triplet gestation: a comparative study of 80 cases managed with or without this procedure. Fertil Steril 1993; 60: 497-503

[16]. Depp R, Macones GA, Rosenn MF, Turzo E, Wapner RJ, Weinblatt VJ. Multifetal pregnancy reduction: evaluation of fetal growth in the remaining twins. Am J Obstet gynecol 1996; 174: 1233-8

[17]. Evans MI, Dommergues M, Timor Trish I, Zador IE, Wapner RJ, Lynch L. Transabdominal versus transcervical and transvaginal multifetal pregnancy reduction: international collaborative experience of more than one thousand cases. Am J Obstet Gynecol 1994; 170: 902-9

[18]. Berkowitz RL, Lauren L, Lapinski R, Bergh P. First trimester transabdominal multifetal pregnancy reduction: a report of two hundred completed cases. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 17-21

[19]. Lipitz S, Reichman B, Paret G, Modan M, Shalev J, Serr DM, et al. The improving outcome of triplet pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: 1279-84

[20]. Danforth DN, Scott JR, ed. Obstetrics and gynecology. 5th ed. Philadelphia: JB Lippincott 1986; 474

[21]. Berkowitz RL, Lynch L, Stone J, Alvarez M. The current status of multifetal pregnancy reduction. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: 1265-72

[22]. Lipitz S, Shalev E, Meizner I, Yagel S, Weinraub Z, Jaffa A, et al. Late selective termination of fetal abnormalities in twin pregnancies: a multicenter report. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 1212-6 [23]. Shalev J, Meizner I, Mashiach R, Bar-Chava I, Rafael ZB. Multifetal pregnancy reduction in cases threatened abortion of triplets. Fertil Steril 1999; 72: 423-426

Kaynak Göster

Perinatoloji Dergisi
  • ISSN: 1300-5251
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1993

1.4b776

Sayıdaki Diğer Makaleler

Osteogenesis imperfekta tip II'nin tanısında prenatal ultrason, postmortem radyografi ve otopsinin yeri - Olgu sunumu

Bülbül Yeşim BAYTUR, Nalan NEŞE, Yıldız UYAR, Selman LAÇİN, Sungurtekin Ümit İNCEBOZ, Hüsnü ÇAĞLAR

Düşük tehdidi sonrası dördüz gebelikte fetal redüksiyon

ÜMİT ARSLAN NAYKI, Cem BÜYÜKTOSUN, Tolga MIZRAK, Gültekin KOÇUN, Cüneyt Etfal TANER

Prenatal tanısı konmuş "limb body wall complex" olgusu

Melih Atahan GÜVEN, Serdar CEYLANER, Murat ÜZEL, Ercan ÇETİNUS

Acil peripartum histerektomi

Ahmet YALINKAYA, Ali Ulvi HAKVERDİ, Gönül ÖLMEZ, Ömer YALINKAYA, Murat YAYLA

Grandmultiparitenin maternal ve perinatal sonuçlar üzerine etkisi

Engin Yaprak ÜSTÜN, Yusuf ÜSTÜN, M. Mutlu MEYDANLI, Ruşen ATMACA, Ayşe KAFKASLI

Makat prezentasyonlarında doğum şeklinin fetal ve maternal sonuçlarla ilişkisi

Alparslan BAKSU, Ahmet ŞAŞMAZLAR, Meltem TEKELİOĞLU, Sibel ÖZSOY, Nimet GÖKER

Plasenta previa: Obstetrik risk faktörleri ve perinatal sonuçlar

Nurten AKDENİZ, Ahmet YALINKAYA, Hatice AKAY, Zinet YILDIRIM, Murat YAYLA

Elli gram glukoz tarama testi gestasyonel diabetes mellitus tanı testi olabilir mi?

Ayşe KAFKASLI, Aysun KARABULUT, Gönül KAZEZOĞLU, Nalan KULAK, Muzaffer KOÇAK, Saim YOLOĞLU

Süleymaniye Doğumevindeki prenatal invasif girişimlerin komplikasyon hızı, verim ve maliyet açısından analizi

H. Fehmi YAZICIOĞLU, Özlem DÜLGER, Atilla ÇANKAYA, O. Nuri ÖZYURT, Mehmet AYGÜN, Ziya ÇEBİ, Serdar KOÇ, LEVENT YAŞAR, Süha SÖNMEZ

Yirmiüç haftalık gebelikte Herpes gestasyones: Bir olgu sunumu

Başak BAKSU, Gonca GÖKDEMİR, Sultan ÇINAR, İnci DAVAS, Atıf AKYOL