Dört Haftalık Aerobik Egzersizin Obezlerin Aerobik ve Maksimal İş Kapasiteleri Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı dört haftalık aerobik egzersiz programının obezlerin maksimal iş üretim (Wmax) ve aerobik kapasiteleri üzerine etkilerini araştırmaktır. On obez kadın (beden kitle indeksi: 40.9$\pm$2.5 kg/m2) aerobik egzersiz ve enerjisi azaltılmış diet programına alındılar. Her hasta çalışmanın başında ve dördüncü haftada olmak üzere iki tane artan yüke karşı yapılan egzersiz testine (15 W/dk) katılarak aerobik ve maksimal iş üretim kapasiteleri değerlendirildi. Beden kompozisyonları ayaktan-ayağa bioelektrik impedans analizi ile ölçüldü. Dört haftalık egzersiz vücut ağırlığında (102.5$\pm$6.4 kg dan 99.7$\pm$6.1 kg a P=0.03) ve yağ dokusunda (48.53$\pm$4.3 kg dan 46.10$\pm$4.1 kg a P=0.02) anlamlı azalma ile sonuçlandı. Yağdan arındırılmış kas kitlesinde anlamlı değişme gözlenmedi: 54.0$\pm$2.1 kg ve 53.6$\pm$2.0 kg (P=0.8). Buna ilaveten egzersiz Wmax kapasitesi: 83.9$\pm$9 W (bazal) ve 123.5$\pm$4 W (dört-hafta) (P=0.0001), aerobik kapasite: 66.6$\pm$4 W (bazal) ve 89.5$\pm$3 W (dört-hafta) (P=0.0001) ve her bir kilogram vücut ağırlığı için iş üretim kapasitesi: 0.855$\pm$0.1 W/kg (bazal) ve 1.277$\pm$0.08 W/kg W (dört-hafta) (P=0.0001) anlamlı artışlara neden oldu. Sonuç olarak, kısa süreli aerobik egzersiz obezlerde yağ kaybına ve hastaların maksimal iş üretimleri ile aerobik kapasitelerinde önemli artışlara neden olmaktadır. Bu nedenle, obezlere uygun kısa süreli aerobik egzersiz antrenmanlarının uygulanması önemli bir tedavi protokolü olarak düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Effects of Four-Weeks Aerobic Training on Aerobic and Maximal Work Rate Production Capacities in Obese Patients

The aim of this study was to examine the effects of aerobic exercise training for a four-week period on maximal work rate (Wmax) production capacity and aerobic fitness in obese patients. Ten obese women (body mass index: 40.9$\pm$2.5 kg/m2) participated to a regular exercise training program and energy restricted diet. Each patient performed two incremental ramp exercise tests (15 W/min) using an electromagnetically braked cycle ergometer: one at onset and one at the end of the four week to determine Wmax production capacity and aerobic fitness. Body composition analysed using foot-to-foot bioelectrical impedance method. Four weeks exercise, resulted a significant reduction in total body weight (102.5$\pm$6.4 kg vs 99.7$\pm$6.1 kg, P=0.03) and body fat mass (48.53$\pm$4.3 kg vs 46.10$\pm$4.1 kg, P=0.02) without reducing fat free mass (54.0$\pm$2.1 kg vs 53.6$\pm$2.0 kg, P=0.8). In addition, weight reduction achieved during exercise period significantly associated with increased Wmax production capacity: 83.9$\pm$9 W (basal) vs 123.5$\pm$4 W (four-week) (P=0.0001), aerobic fitness: 66.6$\pm$4 W (basal) vs 89.5$\pm$3 W (four-week) (P=0.0001) and also Wmax production capacity for each kilogram of body weight 0.855$\pm$0.1 W/kg (basal) vs 1.277$\pm$0.08 W/kg (four-week), (P=0.0001). As a result, short-period of aerobic exercise training resulted marked increases in fat mass loss and improved maximal work rate production capacity and aerobic fitness. Consequently, even a short period of aerobic exercise training should consider as an effective protocol in obesity treatment.

Kaynak Göster