Altı Haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Gelişimine Etkileri

Bu çalışmanın amacı, altı haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 yaş grubu çocuklarda fiziksel uygunluk unsurlarının gelişimine etkisini incelemektir. Çalışma, E.Ü Yaz Spor okuluna katılan kız (n=85, X yaş: 9,5$\pm$2,5) ve erkekler (n=110, X yaş: 9,0$\pm$2,2) çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çocuklar altı hafta süreyle haftada beş gün Yüzme, İngilizce, Basketbol ve Tenis eğitimine katılmıştır. Altı haftalık program öncesinde ve sonrasında çocukların fiziksel uygunluk unsurları Eurofit test bataryasından geliştirilen Sportslinx Test bataryası ile ölçülmüş, kan basınçlarına da bakılmıştır. İstatistiksel analizlerde, % değişim ve Paired T-testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kızlarda, boy, flamingo, tapping, hand grip, 10X5 m. sprint mekik ve mekik değerleri (P

The Effect of Six Weeks Summer Sports School on Physical Fitness Improvement in Children Aged 6-13 Years

The effect of six weeks summer sports school on physical fitness of children aged 6-13 years old were assesed in this study. Girls (n=85 X 9.5$\pm$2,5 old) and boys (n=110, X 9,0$\pm$2.2 old) participated in this study, The school consisted of Swimming, English, Basketball and Tennis courses five days per week. In this study using the Sportslinx Test Battery modified from the Eurofit Test Battery. % chances and paired t-test were used for statistical evaluation. In the girls signicant differences were found for height, flamingo, tapping, hand grip, I0x5 m Sprint shuttle run, sit up tests (P<0.001); diastolik blood pressure, standing broad jump, static pull up, sit and reach, speed baunce (P<0.05) scores. No significant differences were found for body weight, systolic blood pressure and body fat ration. In the boys, height, diastolik blood pressure, body fat ratio, flamingo, tapping, hand grip, speed baunce, I0x5 m. Sprint shuttle run and sit up (P<0.001); systolic blood pressure, fixed pull up (P<0.01); body weight and standing broad jump (P<0.05) scores changed significantly. No significant changes were obtained for sit and reach scores. A summer sports school six weeks duration and consisting of five days per week of activities has resulted in improved physical fitness in children aged 6-13 years.

Kaynak Göster