Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Bu araştırmada Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Konya yörelerindeki işletmelerde klinik olarak gumboro hastalığından şüpheli tavuklardan IBD virus izolasyonu ve serotiplendirilmesi yapıldı. Bu amaçla, 174 işletmeden alınan bursa Fabricius örnekleri IBD virüsünün D78, Ev ve OH referens antiserumlan ile ağar jel diffüzyon testi ile kontrol edildi ve sırasıyla % 79.8 (139), % 50 (87) ve % 5.1 (9) oranlarında pozitif reaksiyon verdi. İncelenen 174 sürünün 143'ü gumboro hastalığı yönünden pozitif olarak belirlendi. Tüm izolatlar kros ağar jel presipitasyon (AGP) testinin kullanımı ile serotip 1 (D78) olarak serotiplendirildi. Ayrıca tüm işletmelerden alınan bursa Fabriciuslar, IBD virüsünün izolasyonu için embriyolu SPF tavuk yumurtalarına ve civciv embriyo fibroblast (CEF) hücre kültürlerine inokule edildi. Örneklerin tümü embriyolarda mak-roskobik bozukluklar oluştururken, 85 adet örnek (% 48.8) CEF hücre kültürlerinde sitopatik etkiye (CPE) neden oldu. Gumboro pozitif olarak tespit edilen 25 sürüye ait izolatlar, virüsün re-izolasyonu için SPF civcivlere inokule edildi ve izolatların tümünün re-izolasyonları gerçekleştirildi. Re-izolasyon amacı ile kullanılan civcivlerin iç organları histopatolojik olarak muayene edildi ve gumboro hastalığının saha salgınlarından sorumlu IBD viruslarının, standart serotip 1 grubundan ve yüksek ölçüde virulent tipler olduğunu gösterdi

Isolation and identiffication of infectious bursal disease virus from broilers and layers in Turkey

This study was conducted on IBDV suspected flocks in the Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara and Konya districts. Virus isolation and serotyping studies were carried out with bursa Fabricius collected from 174 suspected flocks. Samples were tested against IBDV reference D78, Ev and OH antisera, by using agar gel diffusion test. Out of 174 flocks, 139 (79.8 %) were positive for D78, 87 (50 %) were positive for Ev, and 9 (5.1 %) were positive for OH antisera. 143 out of investigated 174 flocks were determined to be positive for gumboro disease. All the isolates were serotyped as serotype 1 (D78) using cross AGP test. For virus isolation studies, preparations of bursa of Fabricii which were taken 174 suspected flocks, inoculated into embriyonating SPF chicken eggs and chicken embriyo fibroblast (CEF) cell cultures. All the samples which were studied induced gross lesions in the embryos. In addition, 85 (48.8 %) samples caused to CPEs in CEF cultures. Among 174 of samples, 25 were chosen and inoculated in SPF chickens for re-isolation of the virus, and positive results were obtained. Internal organs of the chickens used for re-isolation studies were examined histopa-tologically, and found to be positive for gumboro diseases. The result revealed that IBD viruses responsible for field ou tbreaks of gumboro diseases were in standart serotype 1 group, and highly virulent types.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

36 12

Sayıdaki Diğer Makaleler

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI