Okside olmuş broyler yemine vitamin ve probiyotik ilavesi 1. Besi performansı ve asites oluşumu üzerine etkisi

Bu araştırmada, okside olmuş broyler yemine ilave edilen probiyotik, E vitamini ve C vitaminin performansa ve ölüm oranı ile asites oluşumuna etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Günlük 240 adet et tipi Isa hibrit civcivleri herbirinde 40 adet civciv bulunan deneme yemlerine göre şu şekilde oluşturulmuştur. Deneme grupları; 1) Okside yem (OY); 2) OY + E vitamini (50 g/ton yem); 3) OY + C vitamini (500 g/ton yem); 4) OY + Probiyotik (227 mg/kg yem); 5) OY + E vitamini (50 g/ton yem) + Probiyotik (227 mg/kg yem); 6) OY + C vitamini (500 g/ton yem) + Probiyotik (227 mg/kg yem). Yem katki maddesi olarak kullanılan probiyotik (8.8 x 1011 CFU/kg S. faecium, L.acidophilus, S. cerevisiae, Aspergillus oryzae ve B. subtilis'ten oluşan karışım) ticari olarak önerilen dozda katılmıştır. Deneme 6 hafta sürmüştür. Broylerlerin kesim ağırlığına ulaştığı den¬emenin 6. haftası dikkate alındığında en yüksek canlı ağırlığa (695.00 g) katkısız okside yem tüketen 1. grup ulaşırken, en düşük canlı ağırlık (557.22 g) okside olmuş broyler yemine C vitamini katılan 3. grupta gerçekleşmiştir. Deneme sonunda en yüksek yemden yararlanma, yemine probiyotik ile birlikte C vitamini katılan 6. grupta (2.66), en düşük yemden yararlanma ise probiyotik katkılı okside yem tüketen 4. grup (3.85) ile katkısız okside yem tüketen 1. grupta (3.70) gözlenmiştir. Denemede broyler grupları arasında en yüksek ölüm oranı sadece okside yem verilen grupta (% 87.5) görülmüşken, en düşük okside yeme E vitamini katılan grupta (% 70) saptanmıştır. Deneme sonunda, en yüksek asites görülme oranı okside yem + probiyotik grubunda (% 66.7), en düşük ise okside yem + C vitamini grubunda (%18.2) bulunmuştur. Bu araştırmanın sonucunda, okside yem tüketen broylerlerde performansta çok düştüğü, ölüm oranının çok yükseldiği, asites oluşumunun arttığı gözlenmiş, tüm bu olumsuzlukların, okside yeme probiyotik ve vitamin ilaveleri ile düzeltilemediği belirlenmiştir.

Supplementing the oxidized broiler feed with vitamin and probiotic 1. Effect on the performance and ascites incidence

Aim of this trial was to investigate the effect of supplemental vitamin E, vitamin C and probiotic in oxidized broiler feed, on performance, mortality and ascites incidence. Two hundred and forty day-old Isa hybrid broiler chicks were divided into 6 groups, each group containing 40 chicks. Trial groups were formed according to their diets as follows. 1) Oxidized Feed (OF), 2) OF + Vitamin E (50 g/ton feed), 3) OF + Vitamin C (500 g/ton feed), 4) OF + Probiotic (227 mg/kg feed), 5) OF + Vit.E (50 g/ton) + Probiotic (227 mg/kg), 6) OF + Vit.C (500 g/ton) + Probiotic (227 mg/kg). A commercial probiotic (mixture of 8.8 x 1011 CFU/kg S. faecium, L.acidophilus, S. cerevisiae, Aspergillus oryzae and B. subtilis) product was used in this trial as per producer's recommended dose. At the end of the six week trial, first group which had received only the oxidized diet reached the highest live body weight (695.00 g) and the low¬est live body weight was recorded in the group 3 which had received a diet of OF + Vitamin C (557.22 g). The highest feed conversion ratio was recorded in group 6 (2.66) which had received a diet of OF + Probiotic + Vit.C, and the lowest feed conversion ratio was recorded in groups 4 (3.85) and 1 (3.70) which had received a diet of OF + Probiotic and only OF, respectively. At the end of the trial the highest mortality was recorded in group 1 (%87.5) and the lowest in group 2 (%70) which had received a diet of only the OF and OF + Vit.E, respectively. The highest ascites incidence was observed in group 4 (%66.7) and the lowest in group 6 (%18.2) which had received a diet of OF + Probiotic and OF + Probiotic + Vit.C, respectively. It was our conclusion in this trial that broilers which consume oxidized diets show severe performance losses, very high mortality and high ascites incidence and that it is not possible to correct these negative aspects by supplementing the oxidized feed with vitamin and/or probiotic.

Kaynak Göster