Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Bu çalışmada koyun çiçek aşısı ile aşılanan koyunlardan doğan kuzularda pasif immuniie durumu ve süresi saptandı. Gebe koyunlar SP (Bk) $LK_{65}-96$ . 1 seri nolu koyun keçi çiçek aşısı ile 0.5 mi deri altı olarak aşılandı. Aşı uygulamasından 21 gün sonra kan serumlarındaki antikor titreleri ortalaması $10^{-1.81}$ olarak saptandı. Aşılı koyunlardan doğan kuzulardaki immuntte, eprüvasyon ve serum nötralizasyon testi ile araştırıldı. Eprüvasyon çalışmalarında 15(1. grup) ve 30 (2. grup) günlük 10 kuzunun % 100'ünün eprüvasyona direnç gösterdiği ve dolayısıyla bağışık olduğu, serum nötralizasyon testi ile antikor litrelerinin 15 günlük kuzularda aşılama öncesi ortalama $10^{-0.95}$, 30 günlük kuzularda $10^{-0.82}$ olduğu ve koruma sınırları içinde yer aldığı, 45 (3. grup) günlük kuzularda $10^{-0.53}$ olduğu ve tehlike sınırları içinde yer aldığı saptanırken 60 (4. grup) günlük kuzularda ise antikor litresi tespit edilemedi. Kuzuların aşılama sonrası antikor litreleri 1. grupta ortalama $10^{-0.61}$, 2.grupta $10^{-0.50}$, 3. grupta $10^{-1.28}$, 4. grupta $10^{-1.42}$ olarak tespit edildi. Bu sonuçlar ışığında koyun keçi çiçek aşısı ile koç katımı zamanı (Eylül ayı) aşılanan koyunlardan doğan kuzuların analarından aktarılan pasif immunite ile en az 4 halta koyun çiçek hastalığına karşı korunduğu, kuzularda en iyi aşılama zamanının 4. haftadan sonra yaklaşık 6-8 hafta arası olduğu, kuzularda oluşabilecek koyun çiçek hastalığına karşı iyi bir mücadelenin ve korumanın bu şekilde sağlanabileceği kanısına varıldı. Eğer kuzular erken yaşta aşılanırsa kuzulara verilen aşı virüsünün maternal antikorlar tarafından nötralize edildiği ve kuzulardaki maternal antikor litresi düştüğü saptanmıştır.

Investigation of immunity in the lambs borned from ewes vaccinated with sheep and goat pox vaccine

In this study, duration of the passif immunity in the lambs borned from vaccinated pregnant ewes were investigated. Pregnant ewes were vaccinated subcutaneusly with 0.5 ml of sheep and goatpox vaccine SP (Bk) LK65-96.1 21 days after the vaccination, average liter of neutralizing antibodies were detected as Log. $10^{-1.81}$. The immunity in the lambs borned from the vaccinated pregnant ewes were investigated by l.D challenge and serum neutralizing tests. The 15 and 30 days old offspring which had received colostrum were challenged with 1000 $İ.D_{50}$ /0.2 ml of Romanian sheep pox virus strain. The local reaction were not observed in the 15 and 30 days old lambs. After lambing, the tiler of antibody in those lambs at 15.. 30., 45. and 60. days were detected as $10^{-0.95}$, $10^{-1.82}$ , $10^{-0.53}$ and $10^{-0.00}$ in the serum. After the vaccination of the same lambs, the average antibody tiler were detected as $10^{-0.61}$, $10^{-0.50}$, $10^{-1.28}$ and $10^{-1.42}$. This work showed that borned Iambs from the vaccinated ewes can be protected by neutralizing antibodies at least for 4 weeks against sheep pox disease. If the vaccination becomes necessery for newborn lambs from vaccinated ewes we should vaccinate when the lambs are 6-8 weeks old. In practice the vaccination of new borned lambs are performed by veterinarius in different times. Therefore, a suitable timing for vaccination is needed. According to results of this study, the best time for vaccination of the newborn lambs from the vaccinated ewes is about 6-8 weeks old. If the lambs are vaccinated in the early ages, the antibody titer will fall down because of the neutralization of the vaccine virus by maternal antibodies. Therefore these points should be taken in account before the vaccination of newborn lambs.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

113 43

Sayıdaki Diğer Makaleler

Broyler yemine katılan toksit elementlerin performansına ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 1. Kurşun

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Gökkuşağı alabalıklarından Yersinia ruckeri izolasyonu,identifikasyonu ve dokularda indirekt floresan antikor ile antijen aranması

Ayşe ATEŞOĞLU

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Veli GÜLYAZ

Yoğurdun inkubasyonu ve soğuk muhafazasının Escherichia coli 0157:H 7 canlılığı üzerine etkisi

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, Hilal ÇOLAK

Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK

Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, ALİ AYDIN, MUAMMER UĞUR

Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Brucella abortus S 19 ve Brucella melitensis rev. 1 aşı suşlarının immunojenisitelerinin tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Türkiye'de Brucella abortus hastalığı kontrolülün ekonomik önemi

Salih YURTALAN

Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP