Guanidine hydrochloride ve 2-hydroxybenzibenzimidazole' nin O1 Manisa ve A22 Mahmatlı şap virusları üzerine antiviral etkisi

Antiviral kemoterapatiklerden pikoma viruslara etkili olduğu bildirilen guanidine hydrochloride ve 2 hydroxybenzibenzimidazole (HBB)'nin O1 Manisa ve A22 Mahmatlı şap virusları üzerine inhibitor etkisi BHK-2I An3ı, IB-RS2Ana monolayer hücre kültürleri ve 10 günlük Balb/C fare yavruları kullanılarak araştırıldı. İn vitro testler sitopatik effekt tablosu ve komplement fikzasyon testinden yararlanılarak değerlendirildi. Sonuçta yüksek konsantrasyonda guanidine hydrochloride (550-600 (Xg/ml) ve 2 hydroxybenzibenzimidazole (750-1250 Hg/ml)'nin BHK-21 $An_{31}$ ve $IB-RS_2 An_2$ hücre kültürlerinde O1 Manisa şap virüsünün çoğalmasını tamamen inhibe ettiği, ancak 10 günlük Balb/C fare yavrularında her hangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Yine yüksek konsantrasyonda guanidine (350-600 $\mu$ g/ml) ve 2 hydroxybenzibenzimidazole (1000-1250 $\mu$ g/ml)'nin BHK-21 $An_{31}$ ve $IB-RS_2 An_2$ hücre kültürlerinde $A_{22}$ Mahmatlı şap virüsünün çoğalmasını inhibe ettiği ve her iki kimyasal maddenin de 100 ve 140 $\mu$ g'lik dilusyonlarının 10 günlük Balb/C fare yavrularında da etkili olduğu görüldü.

The inhibitory effects of guanidine hydrochloride and HBB on O1 Manisa and A22 Mahmatlı FMDV strains

The inhibitory effects of guanidine hydrochloride and 2-hydroxybenziben-zimidazole, the antiviral chemotherapeutic effective on against, picornaviruses, were studied by using BHK21 $An_{31}$ and $IB-RS_2 An_2$ monolayer cell cultures and also 10 days old Balb/C mice on O1 Manisa and $A_{22}$ Mahmatlı FMDV strains. In conclusion it is observed that, high con¬centrations of guanidine hydrochloride (550-600 $\mu$ g/ml) and HBB (750-1250 $\mu$ g/ml) comletely inhibited the growth of O1 Manisa FMDV in BHK21 $An_{31}$ and $IB-RS_2 An_2$ cell cultures, were as they have no effects on 10 days Balb/C mice. The high concentrations of guanidine (350-600 (Xg/ml), again completely inhibited the growth of $A_{22}$ Mahmatlı FMDV in BHK21 $An_{31}$ and $IB-RS_2 An_2$ cell cultures and both of the chemicals are effective on 10 clays old Balb/C mice in 100 $\mu$ g and 140 $\mu$ ng concentrations.

Kaynak Göster