Escherichia coli K99 pilus antijeni ile immunize edilen tavukların kan serumu ve yumurta sarılarında serolojik çalışmalar

Bu çalışmada; Escherichia coli K99 pilus antijenine karşı yüksek oranda antikor elde etmek için, 21 haftalık yumurta tavukları, yaklaşık 4x10 bakteri/ml içeren ve eşit miktarda Freund's complete adjuvant'ı ile emülsifiye edilen antijenin 2 ml'i ile i.m. olarak immunize edildiler. Booster enjeksiyonlar ilk enjeksiyondan sonraki 21, 22 ve 23. günlerde yine 4x10 bakteri içeren adjuvantsız 1 mi antijen ile i.v. olarak uygulandı. Antikor titreleri tüp aglütinasyon ve mannoz rezistans hemaglütinasyon-inhibisyon (MRHI) testleri ile tesbit edildi. Tüp aglütinasyon testi ile, kan serumunda 7 ve yumurta sarılarında ortalama 6.9 (1:1280 dilusyon) değerinde anti-K99 antikor titresi tesbit edilirken; MRHI testi ile, aynı materyallerde sırasıyla 9.9 ve 9.7 (yaklaşık 1:1024 dilusyon) değerinde titre tesbit edildi. Tüp aglütinasyon ve MRHI testleri ile kan serumu ve yumurta sarılarından elde edilen anti-K99 pilus antikor titreleri arasında fark istatistiksel olarak anlamsız (P>0.05) bulundu. Bu sonuçların ışığında, immunize edilen tavuklardan elde edilen yumurta sarılarının, buzağılarda kolibasillozisin tedavisi ve serolojik testler için antikor kaynağı olarak iyi bir alternatif oluşturabileceği kanısına varıldı.

Serological examination on the sera and egg yolk of the hens which were immunized with Escherichia coli K99 pilus antigen

In this study; in order to obtain high amount of specific antibody against K99 fimbrial antigen, 21 weeks old laying hens were immunized intramuscularly with 2 ml of antigen containing approximately 4x10 organism which were emulsified with an equal volume of complete Freund's adjuvant by intramus-culary injection. Three booster injection of 4x10 organism without adjuvant were given at intra venos route at 21, 22 and 23. days after the first injection. The course of antibody concentrations in serum and egg yolk were detected by tube agglutination and mannose resistant hemagglütination-inhibition (MRHI) tests. While the agglutinating avarage titer were detected as 7 in blood sera and 6.9 in egg yolk, avarage MRHI titer were as 9.9 in sera and 9.7 in egg yolk. In the view of these results; It was concluded that egg yolk obtained from immunized hens could be a good alternative as an antibody source for both prophylaxis and treatment of colibasillosis in calves and serological diagnostic tests.

Kaynak Göster