Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Araştırmada, yumurtadan çıkımdan itibaren dört hafta süreyle diyetlerine toksik düzeyde kadmiyum katılan broyler civcivlerinin performansı ile karı, karaciğer, böbrek, göğüs eti ve kemikte bu elementin birikimi incelendi. Araştırma 62 adet günlük et tipi Avian hibrit civcivler ile gerçekleştirildi. Herbirinde 31 civcivin bulunduğu iki gruptan birini ticari broyler yeminin yedirildiği kontrol, diğerini aynı yeme toksik düzeyde (25 ppm) kadmiyumun katılarak yedirildiği deneme grubu oluşturdu. Broylerlerin kesildiği denemenin 4. haftası dikkate alındığında, kontrol grubundaki broylerlerin canlı ağırlığının yemlerine Loksik düzeyde kadmiyum sülfat katılan broyler grubundan % 102.89 daha yüksek olması istatistiksel yönden önemli bulundu (p

Effects of dietary supplementation of toxic elements on performance andsome tissue concentrations inbroilers 2. Cadmium

Aim of the study was to investigate the accumulation of the toxic element cadmium in several tissues that is consumed with the diet and their effect on the increase of the live weight of broilers. 62 one day-old chicks were used in this experiment which consisted of one control and one treatment group. The control group chicks were fed normal diet, whereas treatment group chicks were fed diets containing 25 ppm cadmium. At the fourth week of age the live weight of chicks was measured. Furthermore, during the feeding process blood, liver, kidney, breast muscle and bone tissues of the chicks were taken from the animals. The amount of cadmium in these tissues was measured by using the atomic absorption spectrophotometer. It was observed that the live weight of the chicks in the treatment group was less compared to the control group. The decrease in live weight in the treatment group which had been fed a diet containing Cd were statistically significant (p<0.001). Also, the increase in the amount of Cd in the tissues of treatment group was statistically significant (p<0.001). In the group which was fed diet containing additional cadmium, the most significant increase both in the percentage and in the quality of cadmium element was detected in the kidney tissue. As a result of this study, it was concluded that the intake of this element at toxic levels with the diet might result in finding it at a higher concentration in some tissues.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

107 41

Sayıdaki Diğer Makaleler

Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK

Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, ALİ AYDIN, MUAMMER UĞUR

Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Broyler yemine katılan toksit elementlerin performansına ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 1. Kurşun

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Gökkuşağı alabalıklarından Yersinia ruckeri izolasyonu,identifikasyonu ve dokularda indirekt floresan antikor ile antijen aranması

Ayşe ATEŞOĞLU

Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Türkiye'de Brucella abortus hastalığı kontrolülün ekonomik önemi

Salih YURTALAN

Yoğurdun inkubasyonu ve soğuk muhafazasının Escherichia coli 0157:H 7 canlılığı üzerine etkisi

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, Hilal ÇOLAK

Brucella abortus S 19 ve Brucella melitensis rev. 1 aşı suşlarının immunojenisitelerinin tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Veli GÜLYAZ