Superior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu

Superior mezenterik arter (SMA) sendromu üst mide-bağırsak sistemi tıkanmalarının ender görülen bir nedenidir. Ani haşlayan karın ağrısı ve safralı kusma yakınmaları ile kliniğimize başvuran ve SMA sendromu tanısı konan olgumuz sunularak literatür bilgileri ışığında tartışıldı. Başlangıçta konsevatif tedavi ile sağaltım sağlanmaya çalışılmalı, medikal tedavi başarısız olursa cerrahi girişim planlanmalıdır. Treitz bağının ayrılarak duodenojejunal bileşkenin serbestleştirilmesi önerilen cerrahi girişimdir.

Superior mesenteric artery syndrome: Case report

The superior mesenteric artery (SMA) syndrome is a rare cause of upper gastrointestinal obstruction. A case with acute onset of bilious vomiting and abdominal pain in whom superior mesenteric artery syndrome was diagnosed is presented. Consevative treatment must be performed initially. Surgical intervention is indicated, if medical treatment fails. Division of the ligament of Treitz to free the bound position of the duodenum and situck the duodenojejunal flexure downward is advocated during surgery.

Kaynakça

1. Akin JT, Gray SW, Skandalakis JF: Vascular compression of the duodenum: Presentation of the ten cases and review of the literature. Surgery 79:515, 1976

2. Burrington JD: Superior mesenteric artery syndrome in children. Am J Dis Child 130:1367, 1976

3. Donnellan WL, Jona JZ: The superior mesenteric artery syndrome, in Donnellan WL (eds) Abdominal surgery of infancy and childhood. Luxembourg, Harwood Academic Publishers 1996, pp: 16/12-14

4. Gustafsson L, Faik A, Lukest PJ, et al: Diagnosis and treatment of superior mesenteric artery syndrome. Br J Surg 71:499, 1984

5. Marchant EA, Alvear DT, Fagelman KM: True clinical entity of vascular compression of the duodenum in adolescence. Surg Gynecol Obstet 168:381, 1989

6. Max TT, Richard JH: Arteriomesenteric duodenal obstruction in the newborn infant Pediatrics 31:1049, 1963

7. Richardson WS, Surowiec WJ: Laparoscopic repair of superior mesenteric artery syndrome Am J Surg 181:377, 2001

8. Veysi VT, Humphrey G, Stringer MD: Superior mesenteric artery syndrome presenting with acute massive gastric dilatation. J Pediatr Surg 32:1801, 1997

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

222 29