Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti

Tailgut kisti sakrokoksigeal alanda yerleşen, embriyonik tailgut artıklarından kaynaklanan ve az görülen bir patolojidir. Yenidoğan döneminde görülmesi ise oldukça nadirdir. Bu kistik lezyon sıklıkla sakrokoksigeal bölgenin diğer kistik lezyonları ile karıştırılır. Bu çalışmada, sakrokosigeal bölgeden sağ gluteusa doğru yayılım gösteren ve sakrokoksigeal teratom ön tanısı ile tedavi edilen bir yenidoğan sunulmaktadır. Kitle koksiks ile beraber tamamen çıkarılmış ve ameliyat sonrası tailgut kisti tanısı konulmuştur.

Tailgut Cyst: A rare pathology mimicking sacrococcygeal teratoma

Tailgut cyst is a rare pathology which originates from the embrionic tailgut and is located in the sacrococcygeal area.. It is extremely rare in the neonatal period. This cystic lesion is usually confused with other cystic pathologies of sacrococcygeal region. We report a newborn whom had a cystic swelling extending from sacrococcygeal region to right gluteus and had a preliminary diagnosis of sacroccocygeal teratoma. The mass was completely resected with the coccyx and after the operation was diagnosed as a tailgut cyst.

Kaynakça

1. Hjermstad BM, Helwig EB: Tailgut cysts: Report of 53 cases. Am J Clin Pathol 89: 139, 1988

2. Whittaker ID, Pemberton J: Tumors ventral to the sacrum. Ann Surg 107: 96, 1993

3. Luks FI, De Paepe ME, DiLorenzo M, et al: Tailgut remnant or teratoma? Eur J Pediatr Surg 3: 182, 1993

4. Marco V, Antonelli J, Ferre J, et al: Retrorectal cyst hamartomas. Am J Surg Pathol 6: 707, 1982

5. Oh JT, Son SW, Kim MJ, Kim L, et al: Tailgut cyst in a neonate. J Pediatr Surg 35: 1833, 2000

6. Rafindadi AH, Shehu SM, Ameh EA: Retrorectal cystic hamartoma (Tailgut cyst) in an infant: Case report. East African Med J 12: 726, 1998

7. De Lange EE, Black WC, Mills SE: Radiologic features of retroperitoneal cystic hamartoma Gastrointest Radiol 13: 266, 1988

8. Bale PM: Sacrococcygeal development abnormalities and tumors in children. Perspect Pediatr Pathol 8: 9, 1984

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

129 19

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bağırsağın nöronal bozuklukları: Bağırsağın nöronal displazisi ve ganglion seyrekliği saptanan üç olgunun sunumu

METE KAYA, A. Serhat BAYKARA, M. Emin BOLEKEN, İlyas ÖZARDALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Çocuklardaki Meckel divertikülünde Helikobakter pilori varlığı

Şemsi ALTANER, Mustafa İNAN, Servet GÜREŞÇİ, Öz Fulya PUYAN, Latife DOĞANAY

Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti

Dinçer AYLAN, Ali NAYCI, HAKAN TAŞKINLAR, Ayşe POLAT, Burçin TUŞTAŞ, Aytuğ ATICI, Selim AKSÖYEK

Çocuklarda periapandisit ve klinik önemi

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, A. Aysel KÖSEOĞULLARI, İbrahim H. ÖZERCAN

Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Saniye EKİNCİ, F. Cahit TANYEL, M. Emin ŞENOCAK, Nebil BÜYÜKPAMUKÇU

Karaciğer kökenli "indiferansiye embiryonel sarkom" ve eşlik eden geç dönem komplikasyonu: Bronkobilier fistül

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Nazan SARPER

Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Selami SÖZÜBİR, Metin AYDOĞAN, Ayşe TUZLACI, Ayşe GÖKALP

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri

Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm

Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Osman DÖNMEZ, Ayhan KIRKPINAR, Hasan DOĞRUYOL

Lokal anestezik maddeler için yapay taşıyıcı olarak jelatin süngerin kullanılması: Deneysel çalışma

METE KAYA, Mehmet Emin BOLEKEN, Mustafa CENGİZ, Hasan KAFALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN