Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Dış genital bölgedeki epidermoid kistler nadir görülen selim tümörler olup, çocukluk çağındaki skrotum içi tümörlerin % l inden azını oluşturur. Yazıda 8 yaşındaki bir çocukta travma sonrası sağ hemiskrotumunda şişlik ile kendini gösteren.ayırıcı tamda düşünülmeyen ve pelvise uzanımı ancak ameliyatta saptanan skrotum içi bir epidermoid kist olgusu sunulmuştur.

Intrascrotal epidermoid cyst extending into the pelvis

Epidermoid cysts of the external genitalia are rare benign tumors whose incidence are less than 1% in childhood intrascrotal tumors. We report an 8-year-old boy with right intrascrotal epidermoid cyst that appeared as a painless scrotal mass after trauma and its extension into the pelvis was discovered intraoperatively.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

150 21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ameliyat öncesinde solunumu dengelenemeyen bir özofagus atrezisi olgusunda bronkoskopik fistül kateterizasyonu

Sinan CELAYİR, Egemen EROĞLU, Topuzlu Gonca TEKANT, Nüvit SARIMURAT, Daver YEKER

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Melih TUGAY, Serdar H. İSKİT, Esin KOTİLOĞLU, Suat AYYILDIZ, Tolga E. DAĞLI

Bilateral Wilms tümörü

Topuzlu Gonca TEKANT, Egemen EROĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz YÜKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU, Yüksel YEKER, YUNUS SÖYLET, Nur DANİŞMEND, Cenk BÜYÜKÜNAL

Kolonik poş anomalisi: Olgu sunumu

Selim AKSÖYEK, Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Feryal GÜN, F. Tansu SALMAN, Rejin KEBUDİ, Cem BONEVAL, Alaaddin ÇELİK, Dilek YILMAZBAYHAN

Omurga kapanma eksikliklerinde cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim

Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Semih MİRAPOĞLU, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Çocuklarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi: Ön rapor

Haluk EMİR, Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER, Nüvit SARIMURAT, YUNUS SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Haluk CEYLAN, İncila ÖZTOP

Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Murat ŞANAL, Kutlug SINMAZ, Dilek BİTİK

Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Yaşar BÜKTE, Selçuk YÜCESAN