Multikistik displastik böbrek ve yenidoğan hipertansiyonu birlikteliği

Prenatal dönemde ultrasonogra.fi ile sağ multikistik disp¬lastik böbrek (MKDB) tanısı konulup doğumdan üç hafta sonra hipertansiyon gelişen bir kız olgu sunulmaktadır. Hipertansiyon nedeni ile yapılan araştırmalarda renin se¬viyesinin yüksek olduğu gözlenen olguya altıncı haftada nefroüreterektomi yapıldı. Ameliyat sonrası arter kan ba¬sıncı normale dönen ve kan renin düzeyi normal sınırlarda bulunan olgu yedinci gün taburcu edildi. Sunulan bu olgu ile; genellikle komplike olmadığından öncelikle konser-vatif tedavinin benimsendiği MKDB'de, gelişebilecek hi¬pertansiyonun yenidoğan döneminde bile cerrahi girişim gerektirebileceğini vurgulamak istiyoruz.

Multicystic dysplastic kidney associated with neonatal hypertension

Multicystic dysplastic kidney associated with neonatal hypertension A right multicystic dysplastic kidney (MCDK) case, which was diagnosed in prenatal period by ultrasonography and developed hypertension three weeks after birth, is pre¬sented. During examination for hypertension, plasma renin levels were found to be elevated, and therefore the patient underwent nephroureterectomy at the sixth week. Arterial blood pressure and plasma renin levels returned to normal limits following the operation, and the patient was discharged at good health. With the case presented here, it is intended to emphsize that hypertension may re¬quire surgical intervention even in newborn period, alt¬hough conservative treatment is proposed in MCDK cases without any complications.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

212 27