Mekanik solunum desteği uygulanan çocuklarda sedasyonun sağlanmasında midazolamın etkinliği

Ağır hasta çocuklarda uygun sedasyon, travma, cerrahi, hastalık, ya da yoğun bakım işlemlerine bağlı korku, endişe ve ağrıyı azaltır. Gerek doktorlar gerek merkezler arasında uygulanacak olan ajanın seçimi, uygulama yolu ve uygulama sıklığı açısından farklılıklar vardır. Bu çalışmanın amacı, çocuk yoğun bakım ünitemizde mekanik solunum desteği sırasında kullanılan midazolamın sedasyon sağlamadaki etkinliğini belirlemektir. Mekanik solunum desteği uygulanan toplam 71 çocuk olgu geriye dönük olarak incelenmiştir. Ortalama solunum desteği süresi 8.7±12 (2-82) gündür. Ortalama midazolam dozu 0.33 ± 0.25 (0.1-1.4) mg/kg/saat olup, sedatif etkisi genel olarak yeterli bulunmuştur. En sık karşılaşılan sorun 2-3 günlük infüzyondan sonra hızla tolerans gelişmesidir. Midazolamın çocuk yoğun bakım ünitelerinde kısa süreli uygulamalarda güvenli ve etkin bir sedasyon sağladığı sonucuna varılmıştır.

The efficacy of midazolam sedation in mechanically ventilated pediatric patients

Appropriate administration of sedatives in critically ill pediatric patients reduces anxiety, agitation, and pain associated with surgery, trauma, illness, and routine intensive care unit procedures. Prescription of sedatives arid analgesics varies considerably among physicians and centers with respect to agent of choice, frequency of administration, and method of administration. The purpose of this retrospective study was to evaluate the efficacy of midazolam sedation during mechanical ventilation of children in our pediatric intensive care unit. Total of 71 pediatric patients who were mechanically ventilated were reviewed. Mean ventilation time was 8.7±12 (2-82) days. The mean dose of midazolam was 0.33±0.25 (0.1 to 1.4) mg/kg/hour and there was general satisfaction with the sedation achieved. The most common problem was the rapidly developing tolerance after 2 to 3 days of midazolam infusion. In conclusion, short term use of midazolam infusion provides a safe and effective sedation in the pediatric intensive care setting.

Kaynak Göster