Karın içi yerleşimli fetoid teratom

Altı aylık erkek bebekte saptanan intraabdominal yerleşimli kistik matür teratom olgusu, makroskopik görünümü nedeniyle özellik gösterdiği iyin fetoid. teratom olarak değerlendirilmiştir. Fetoid teratomlar Dünya Sağlık Örgülü (WHO) klasifikasyona göre matür teratomlar iyinde yer almaktadırlar. Bazı araştırmacılar fetoid teratomları, matür teratom sınıfına sokmayıp ayrı bir malformasyon olarak değerlendirmektedirler. Çalışmamız nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Intraabdominal fetoid teratoma

An intraabdonıinal cystic mature teratoma identified in a six month old boy was diagnosed as fetoid teratoma (fetus in fetu) will be presented due to its characteristic macroscopic features. Fetoid teratomas are classified under the heading of mature teratomas according to WHO classification. Some authors do not agree, that fetus in fetu cases are mature teratomas but classify them as a different malformation. We report here the findings of this very rare entity.

Kaynakça

1. Bhat BV, Madhu, Rao S, et al: Twin fetus in fetu. Indian JPediatr 65:622, 1998 2. Eng HL, Chuang JH, Lee TY, Chen WJ: Fetus in fetu: a case report and review of the literature. J Pediatr Surg 24:296, 1989 3. Hopkins KL, Dickson PK, Ball Tl, et al: Fetus-in-fetu with malignant recurrence. J Pediatr Surg 32:1476, 1997 4. Montgomery ML, Lillehei C, Acker D, Benacerraf BR: Intra-abdominal sacrococcygeal mature teratoma or fetus in fetu in a third-trimester fetus. Ultrasound Obstet Gynecol 11:219, 1998 5. Ouimet A, Russo P: Fetus in fetu or not? J Pediatr Surg 24:926, 1989 6. Patankar T, Fatterpekar GM, Prasad S, et al: Fetus in fetu: CT appearance-report of two cases. Radiology 214:735,2000 7. Sanmurat N, Dervişoğlu S, Aksoy F, Şenyüz OF, Büyükünal C: Teratom ya da fetüs in fetü. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde sunulmuştur. Antalya, Kasım 199, Bildiri özetleri kitabı s:58 8. Shin JH, Yoon CH, Cho KS, et al: Fetus-in-fetu in the scrotal sac of a newborn infant: imaging, surgical and pathological findings. Eur Radiol 9:945, 1999 9. Şenyüz OF, Rızalar R, Celayir S, Öz F: Fetus in fetü or giant epignathus protruding from the mouth. J Pediatr Surg 27:1493, 1992 10. Thakral CL, Maji DC, Sajwani MJ: Fetus-in-fetu: a case report and review of the literature. J Pediatr Surg 33:1432, 1998

Kaynak Göster