İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Amaç: Çok miktarda ince bağırsak çıkarılmasında L-argininin (L-Arg), Epiteliyal Büyüme Faktörü (EGF) salınımına ve bağırsağın uyum sağlamasına etkili olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Araştırma Wistar cinsi Albino 250±40 g. ağırlığındaki 14 sıçanda yapıldı. Deneklere kas içi 50 mg/kg ketamin anestezisinden sonra % 50 ince bağırsak çıkarılması ve ağızlaştırılması yapıldı, yedişerli iki grup oluşturuldu. Deney gurubuna çıkarma ve ağızlaştırmadan hemen sonra başlanarak, günde 500 mg/kg 14 gün periton içi L-Arg verildi. Kontrol grubuna çıkarma-ağızlaştırmadan başka bir işlem yapılmadı. Denekler günlük olarak tartıldı ve 14.gün ketamin anestezisinden sonra ikinci kez ameliyat edilerek Treitz bağı ile ileoçekal bileşke arasındaki bağırsaklar histopatolojik değerlendirme için alındı. Birinci ve 14. günlerde kan, tükürük ve idrarda EGF düzeyleri ELİSA yöntemi ile ölçüldü Bulgular: L-Arg'nin ile tedavi edilen deney grubu ağırlığı (251 ±3.4 g), kontrol grubu ağırlığına (245±2.7 g) göre anlamlı olarak artmıştı (p

The effect of L-arginine on endogenous epithelial growth factor (EGF) release and the intestinal adaptation in massive small bowel resection: Experimental study in rats

Aim: The goal of this study is to investigate whether L-Arginine(L-Arg),has effect on endogenous EGF release and bowel adaptation in massive small bowel resection (SBR). Method: Fourteen Wistar Albino rats weighing 250±40g were randomly selected and divided into two groups. Fallowing 50 mg/kg IM ketamine anesthesia all rats underwent 50 % small bowel resection and anastomosis. Intraperitoneally 500 mg/kg/day of L- Arg was given to the experimental group for 14 days starting just after resection and anastomosis. Control group did not have any medication after small bowel resection and anastomosis. Weights of all rats were measured daily. At the end of the 14th day all rats underwent second laparotomy after ketamine anesthesia and their small bowels (from Trietz's ligament to ileoceacal valve) were resected. Levels of EGF were mea-sured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in serum, saliva, and urine on the 1st and 14th days in both groups. Results: Comparison of study and control groups revealed increase in weight gain (251 ±3.4 v 245±2.7g, p

Kaynakça

1. Barlas M, Gökçora İH, Erekul S, Dindar H, Yücesan S:Human amniotic membrane as intestinal patch for neomucosal growth in the rabbit model. J Pediatr Surg 27:597, 1992

2. Carlsson G, Hakanson A, Rubensson A, Finkel Y: Home parenteral nutrition (HPN) in children in Sweden. Pediatric Nursing 23:272, 1997

3. Chaet MS, Arya G, Ziegler MM, Warner BW: Epidermal growth factor enhances intestinal adaptation after massive small bowel resection. J Pediatr Surg 29:1035, 1994

4. Fiore NF, Ledniczky G, Liu Q, Orazi A, Du X, Williams DA, Grosfeld JL: Comparison of interleukin-11 and epidermal growth factor on residual small intestine after massive small bowel resection. J Pediatr Surg 33:24, 1998

5. Grau M, Rodriguez C, Soley M:Relationship between epidermal growth factor in mause submandibuler glands plasma, and bile: Effects of catecholamines and fasting.Endocrinology 135:1854, 1994

6. Helmrath MA, Shin CE, Erwin CR, Warner BW: Intestinal adaptation is enhanced by epidermal growth factor independent of increased ileal epidermal growth factor receptor expression. J Pediatr Surg 33:980, 1998

7. Helmrath MA, Shin CE, Fox JW, et al: Intestinal adaptation following small bowel resection is attenuated by sialoadenectomy. Surgery 13:59, 2000

8. Helmrath MA, Shin CE, Erwin CR, et al: Epidermal growth factor upregulates the expression of its own intestinal receptor following small bowel resection J Pediatr Surg 33:229, 1998

9. Palmer RM, Ashton DS, Moncada S: Vascular endothelial cells synthesize nitric oxide from L-arginine. Nature 16:664, 1988

10. Hormia M, Thesleff I, Perheentupa J, et al: Increasedrate of salivary epidermal growth factor secretion in patients with juvenile periodontitis. Scand Jdent Res 101:138, 1993

11. Li L, Yu Z, Piascik R, et al: Effect of esophageal intraluminal mechanical and chemical stressors on salivary epidermal growth factor in humans. Am J Gastroenterol 88:1749, 1993

12. Rail LB, Scott J, Bell GL, et al: Mouse prepro-epidermal growth factor synthesis by the kidney and other tissues. Nature 313:228, 1985

13. Saday C, Mir E: A surgical model to increase the intestinal absorptive surface: intestinal lengthening and growing neomucosa in the same approach. J Surg Res 62:184, 1996

14. Schwartz MZ, Kato Y, Yu D, Lukish JR: Growth-factor enhancement of compromised gut function following massive small-bowel resection. Pediatr Surg Int 16:174, 2000

15. Shin CE, Falcone RA , Duane KR, Erwin CR, Warner BW: The distribution of endogenous epidermal growth factor after small bowel resection suggests increased intestinal utilization during adaptation. J Pediatr Surg. 34:22, 1999

16. Skow OP, Kirkegaard P, Poulsen SS, et al: Vasoactive intestinal polypeptide and acetylcholine stimulate exocrine secretion of epidermal growth factor from the rat submandibular gland. Regül Pept 15:37, 1986

17. Stern LE, Erwin CR, O'Brien DP, Huang FS, Warner BW: Serum from mice after small bowel resection enhances intestinal epithelial cell growth. J Pediatr Surg 36:184,2001

18. Thompson JS, Rikkers LF: Surgical alternatives for the short bowel syndrome. Am J Gastroenterol 82:97, 1987

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

126 19

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Vedat BAKAN, Burhan KÖSEOĞLU, İsmail DEMİRTAŞ, Serdar UĞRAŞ, A. Faik ÖNER

Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu

Salih ÇETİNKURŞUN, İlhami SÜRER, Cüneyt ATABEK, MEHMET SALİH DEVECİ, Haluk ÖZTÜRK

Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular

A. Ebru SAKALLIOĞLU, Aylin TARCAN, Serap KALKAN, İ. Serdar ARDA, Deniz SEÇKİN, Gülten KARABAY, Akgün HİÇSÖNMEZ

Koledokta kendiliğinden delinme

AYŞE KARAMAN, Derya ERDOĞAN, İBRAHİM KARAMAN, Özden ÇAKMAK

İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan ÇAMLI, Meral BARLAS, Ayşegül AKBAY

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: Koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz ATEŞ, FAİKA GÜLCE HAKGÜDER, Burçe GÖKTAŞ, Mustafa OLGUNER, Mustafa SEÇİL, İrfan KARACA, Feza M. AKGÜR

Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler

Gürsu KIYAN, Tolga E. DAĞLI, Ünal GÜVENÇ, Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE, Serdar H. İSKİT

Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

İlhami SÜRER, Suzi DEMİRBAĞ, Murat KOCAOĞLU, Cüneyt ATABEK, Haluk ÖZTÜRK, Salih ÇETİNKURŞUN

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet KAZEZ, Hayrettin YEKELER, Mehmet TURGUT, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

FATİH AKOVA, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET, Sn Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND