Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı

Amaç: Soave ameliyatının kolostomi yapılmaksızın tek aşamalı olarak yalnız transanal yaklaşım ile yapılabilirliği gösterilmiştir. Bu ameliyat ile ilgili deneyimimizi sunmayı amaçladık, Hastalar ve Yöntem: Yaşları bir ay ile bir yıl arasında değişen Hirschsprung hastalığı saptanan üç olgumuza yalnız transanal yaklaşım ile Soave ameliyatı yaptık. Ameliyatta musküler kılıf kesilip bağırsağın serozal yüzüne çıkıldıktan sonra bağırsak ve mezosunun çok rahat anüs dışına çekilebildiğini gözlemledik. Olgularımızda ameliyat öncesi baryumlu kolon grafisi ile belirlediğimiz aganglionik segment uzunluğu ameliyat sırasında bulduğumuz seviye ile uyumlu olduğundan laparoskopi ya da laparotomiye gereksinim doğmadı. Bulgular: Olgularımız ameliyat sonrası birinci günde beslenmeye başlandılar ve iyi tolere ettiler. Yatış süreleri içinde ağrı kesici ihtiyacı çok az oldu ve ameliyat sonrası 5 gün içinde taburcu edildiler. Hiçbir olgumuza kan transfüzyonu ihtiyacı olmadı. En az bir yıllık izlemde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Sonuç: Rektosigmoid bölge tutulumu olan Hirschsprung hastalarında kolostomi yapılmaksızın tek seansta yalnız transanal yaklaşım ile Soave ameliyatının avantajları oldukça fazladır. Kısa nekahat süresi, hem ebeveynlerin hem de hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Kolostomi yapılmaması, ameliyatın tek seansta gerçekleştirilmesi ve kısa yatış süresi morbiditeyi azaltmanın yanında önemli miktarda maliyet düşüşü de sağlamaktadır. Aganglionik segment tutulumunun % 75 hastada rektosigmoid bölgede görülmesi nedeni ile, bu ameliyat çok sayıda Hirschsprung hastalıklı olguda uygulanabilirliği açısından ayrı bir anlam taşımaktadır.

One-stage transanal Soave operation in the treatment of Hirschsprung's disease

Aim: Soave operation can be performed in single stage entirely through transanal approach without a preliminary colostomy. Herein we report our experience with this operation. Patients and Method: Transanal Soave operation was performed in three patients with Hirschprung disease, ages varying from one month to one year. The colon proximal to peritoneal reflection could be easily inverted after mucosal stripping. Aganlionic segment could be easily pulled through rectal muscular cuff and its mesenterium could be divided with same ease. Transition zone was located in the rectosigmoid region in all patients; thus entire operation could be performed transanal approach. Results: Oral feeding was started on the 1st postoperative day and was tolerated well, intraoperative blood loss was minimal and none of the patients required blood transfusion. Postoperative analgesic requirements were minimal. All were discharged within 4 days. Their one year follow up was uneventful. Conclusion: In patients with Hirschprung's disease having transition zones in rectosigmoid region, single stage Soave operation performed entirely through transanal approach without a preliminary colostomy seems to have many advantages. Short recovery period is highly convenient for both patients and parents. Short hospital stay reduces treatment costs significantly. Since aganglionic segment is located in the rectosigmoid region in 75 % of patients with Hirschsprung's disease, a significant portion of them might benefit from one stage Soave operation performed entirely through transanal approach.

Kaynak Göster