Endoskopi yardımıyla trakeotomi ile yabancı cisim çıkarılması: Olgu sunumu

Yazarlar çok yakın zamanda tanımlanan bir teknikle tedavi edilen nadir bir yabancı cisim aspirasyonu olgusunu sunmaktadır. Endoskopi eşliğinde trakeotomi yöntemi ile bir çocuğun aspire ettiği kırık bir plastik kalem kapağı çıkarılmış ve bu olgu aracılığıyla trakeobronşiyal yabancı cisim tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler tartışılmıştır.

Foreign body extraction with endoscopy assisted tracheotomy: Case report

The authors present a rare case of foreign body aspiration treated with a recently defined technique. Endoscopy assisted tracheotomy was used for the removal of a broken plastic pen top from a child and the surgical methods used in the treatment of tracheohronchial foreign body aspiration are discussed.

Kaynakça

1. Fraga JC. Neto AM. Seitz E: Bronchoscopy and tracheal removal of bronchial foreign body. J Pediatr Surg 37:1239,2002

2. Gürpınar AN, Kılıç N. Doğruyol H: Open surgical removal of tracheobronchial foreign bodies: A case report. J Pediatr Surg 33:'776, 1988

3. N Kılıç, Gürpınar A, Doğruyol H: Okul çocukluğu döneminde tehlikeli bir yabancı cisim aspirasyonu; Plastik kalem kapağı. Pediatrik Cerrahi Dergisi 14:111, 2000

4. Kosloske AM: Bronchoscopic extraction of aspirated foreign bodies in children. Am J Dis Child 136:924, 1982

5. Marks SC, Marsh BR, Dudgeon DL: Indications for open .surgical removal of airway foreign bodies. Ann Otol Rhinol Laryngol 102:690, 1993

6. Mu L, He P, Sun D: Inhalation of foreign bodies in Chinese children: A review of 400 cases. Laryngoscope 101:657,1991

7. Şenkaya I, Sağdıç K, Gebitekin C, et al: Management of foreign body aspiration in infancy and childhood. A life threatening problem. Turk J Pediatr 39:353,1997

8. Wood RE, Gauderer MWL: Flexible fiberoptic bronchoscopy in the management of tracheobronchial foreign bodies in children: The value of a combined approach with open tube bronchoscopy. J Pediatr Surg 19:693, 1984

9. Zerella JT, Diniler M, McGill LM: Foreign body aspiration in children: value of radiography and complications of bronchoscopy. J Pediatr Surg 33:1651, 1998

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

402 64

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır?

Orhan KOÇ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Kemal ASLAN, Evşen TORAMAN, Adnan NARCI, Özden ÇAKMAK

Bir olgu sunumu: Fetus in fetu

İBRAHİM KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Semire S. ÖZALEVLİ, AYŞE KARAMAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Özden ÇAKMAK

Mesane içinde kateter düğümlenmesi: Kılavuz tel yardımı ile basit çözüm

Serdar H. İSKİT, Olgaç FAZLI, Seval YILDIZ, Dinçer YILDIZDAŞ, Ünal ZORLUDEMİR

Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): İlk deneyimimiz

Gülce HAKGÜDER, Oğuz Ateş Ece BÖBER, Mustafa Tunca OLGUNER, M. Feza AKGÜR

Superior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu

Tuğrul TİRYAKİ, Ziya LİVANELİOĞLU, F. Halil ATAYURT

L-arginin ve pentoksifilinin mide iskemi-reperfüzyonu uygulanan sıçanlarda mukoza engeli üzerindeki koruyucu etkileri

Abdurrahman ÖNEN, Zeki KANAY, Doğan KURT

Çocuklarda torakoskopik girişimler

Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, AHMET ÇELİK, Güliz ERGÜN, HAKKI ATA ERDENER

Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim

Zekeriya İLÇE, Sinan CELAYİR, Fatih AKOVA, Topuzlu Gonca TEKANT, Haluk EMİR, Nüvit SARIMURAT, Ergun ERDOĞAN, Daver YEKER

Endoskopi yardımıyla trakeotomi ile yabancı cisim çıkarılması: Olgu sunumu

Cüneyt GÜNŞAR, Abdülkadir GENÇ, Aydın ŞENCAN, Can TANELİ, Erol MİR

Kasık fıtığında sıkışmanın önlenebilirliğinin değerlendirilmesi

Musa ABEŞ, Haluk SARIHAN