Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde bağırsak delinmesi tanısı ile ameliyat edilen olgulardan nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi tanısı konan yenidoğanlar değerlendirilerek olayın olası nedenleri ve tedavisi gözden geçirildi. Yöntem: Kliniğimizde 1997-2001 yılları arasında bağırsak delinmesi nedeniyle ameliyat edilen ve nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi tanısı konan olguların kayıtları ve doku örnekleri geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Ortalama ağırlıkları 1230 g (900-1750 g) olan olgularda, bilinen neonatal delinme nedenlerinden hiçbiri yoktu. Delinmelerin 4'ü ileumun mezenterin karşısındaki yüzünde, biri kalın bağırsağın dalak kıvrımında idi. Primer ağızlaştırma yapılan olgular komplikasyonsuz taburcu edildiler. Histolojik inceleme iki ileum delinmesi olgusunda delinme alanında kas tabakalarında belirgin incelme gösterdi. Sonuç: Nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi olgularında ölüm oranının düşük olması, patolojinin yerel etkiler ile oluştuğunu destekler. Bu olgularda primer ağızlaştırma, enterostomiye yeğlenebilir.

Idiopathic focal intestinal perforation in low birth weight neonates

Aim: In this retrospective study, the patients with idiopathic focal intestinal perforation (IFIP), which was oper-ated for intestinal perforation in our clinic, were reported, and the etiology and treatment of IFIP was reviewed. Method: The records and pathological samples of patients who were operated for intestinal perforation and diagnosed as IFIP between 1997 and 2001 in our clinics were reviewed retrospectively. Results: None of the known causes for neonatal intestinal perforation was present in the patients whose average weight was 1230 g (900-1750 g). Four of the perforations were in the antimesenteric side of the ileum and one at the splenic flexura of the colon. The patients were treated with primary anastomosis and discharged without any complication. The histopathological examinations revealed significant thinning in the muscular layer at the Heal perforations in two cases. Conclusion: The low mortality in IFIP patients' supports that the pathology is caused by local events. Primary anastomosis can be preffered to enterostomy in IFIP cases.

Kaynakça

1. Adderson EE, Pappin A, Pavia AT: Spontaneous intestinal perforation in premature infants: A distinct clinical entity associated with systemic candidiasis. J Pediatr Surg 33:1463, 1998

2. Aschner JL, Deluga KS, Metlay LA, et al: Spontaneous focal gastrointestinal perforation in very low birth weight infants. J Pediatr 113: 364, 1988

3. Bell MJ: Perforation of the gastrointestinal tract and peritonitis in the neonate. Surg Gynecol Obstet 160:20, 1985

4. Borzotta AP, Groff DB: Gastointestinal perforation in infants. Am J Surg 155:447, 1988

5. Grosfeld JL, Molinari F, Chaet M, et al: Gastrointestinal perforation and peritonitis in infant and children: Experience with 179 cases over ten years. Surgery 120:650, 1996

6. Grunewald B, Aller M, Bouchier D: Intestinal perforations in infants with a very low birth weight a disease of increasing survival. J Pediatr Surg 32:38, 1997

7. Harms K, Ludtke FE, Lepsien G, et al: Idiopatic intestinal perforation in premature infants without evidence of necrotizing enterocolitis. Eur J Pediatr Surg 5:30, 1995

8. Kazez A, Küçükaydın M, Turan C, ve ark: Yenidoğanın gastrointestinal perforasyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 10:21, 1996

9. Meyer CL, Payne NR, Roback SA: Spontaneous, isolated intestinal perforations in neonates with necrotizing enterocolitis. J Pediatr Surg 26:714, 1991

10. Mintz AC, Applebaum H: Focal gastrointestinal perforations not associated with necrotizing entrocolitis in very low birth weight neonates. J Pediatr Surg 28:857, 1993

11. Resch B, Mayr J, Kutting-Haim M, et al: Spontaneous gastrointestinal perforation in very low-birth-weight infants- a rare complication in a neonatal intensive care unit. Pediatr Surg Int 13:165, 1998

12. St-Vil D, LeButhillier G, Lüks Fi, et al: Neonatal gastrointestinal perforations. J Pediatr Surg 27:1340, 1992

13. Tatekawa Y, Muraji T, Imai Y, et al : The mechanism of focal intestinal perforations in neonates with low birth weight. Pediatr Surg Int 15:549, 1999

14. Weinberg G, Kleinhaus S, Boley SJ: Idiopathic intestinal perforations in the newborn: An increasingly common entity. J Pediatr Surg 24:1007, 1989

15. Zamir O, Goldberg M, Udassin R, et al: Idiopathic gastrointestinal perforation in the neonate. J Pediatr Surg 23:335, 1988

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

211 27

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koledokta kendiliğinden delinme

AYŞE KARAMAN, Derya ERDOĞAN, İBRAHİM KARAMAN, Özden ÇAKMAK

İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan ÇAMLI, Meral BARLAS, Ayşegül AKBAY

Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu

Salih ÇETİNKURŞUN, İlhami SÜRER, Cüneyt ATABEK, MEHMET SALİH DEVECİ, Haluk ÖZTÜRK

Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular

A. Ebru SAKALLIOĞLU, Aylin TARCAN, Serap KALKAN, İ. Serdar ARDA, Deniz SEÇKİN, Gülten KARABAY, Akgün HİÇSÖNMEZ

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

FATİH AKOVA, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET, Sn Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler

Gürsu KIYAN, Tolga E. DAĞLI, Ünal GÜVENÇ, Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE, Serdar H. İSKİT

Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Vedat BAKAN, Burhan KÖSEOĞLU, İsmail DEMİRTAŞ, Serdar UĞRAŞ, A. Faik ÖNER

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: Koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz ATEŞ, FAİKA GÜLCE HAKGÜDER, Burçe GÖKTAŞ, Mustafa OLGUNER, Mustafa SEÇİL, İrfan KARACA, Feza M. AKGÜR

Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

İlhami SÜRER, Suzi DEMİRBAĞ, Murat KOCAOĞLU, Cüneyt ATABEK, Haluk ÖZTÜRK, Salih ÇETİNKURŞUN

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet KAZEZ, Hayrettin YEKELER, Mehmet TURGUT, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ