Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

Abdominoskrotal hidrosel, çocukluk çağında nadir karşılaşılan bir patolojidir. Ancak son yıllardaki yayınlar hastalıkla, insidensi hakkında bilinenin aksine, daha sık karşılaşıldığını göstermektedir. Çalışmada 10 yıllık süre içinde tedavi edilen iki abdominoskrotal hidrosel olgusu ile tanı ve tedavi yöntemleri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Skrotum

Abdominoscrotal hydrocele in childhood

Abdominoscrotal hydrocele is known as a rare clinical entity in children, but recent publications reflect a higher incidence of this entity. We report additional two cases and review the diagnostic and therapeutic aspects of abdominoscrotal hydrocele.
Keywords:

Child, Scrotum,

Kaynakça

1. Avolio L, Chiari G, Caputo MA and Bragheri R: Abdominoscrotal hydrocele in childhood: Is it really rare entity? Urology 56:1047, 2000

2. Bickle LW: Abdominal or bilocular hydrocele. Br Med J 2:13, 1919

3. Brodman HR, Brodman LEB, and Brodman RF: Etiology of abdominoscrotal hydrocele. Urology 10:564- 565,1977.

4. Celayir AC, Akyuz U, Çiftlik H et al: A critical observation about the pathogenesis of abdominoscrotal hydrocele. J Pediatr Surg 36:1082, 2001

5. Durakbaşa ÇU, İskit SH, Kıyan G et al.: Abdominoscrotal hydrocele. Pediatrik Cerrahi Dergisi , 11:34-37,1997

6. Dupuytren G: Lecons orales de clinique chirurgicale. Balliere 4:705, 1834

7. Erdener A, Mevsim A, Herek Ö: Abdominoscrotal hydrocele: case report and review of the literaure. Ped Surg Int 7:398, 1992

8. Ferro F, Lais A, Orazi C, et al: Abdominoscrotal hydrocele in childhood. Report of four cases and review of the literature. Pediatr Surg Int 10: 276, 1995

9. Ferro F, Spagnoli A, Lucchetti MC, and Marchetti P: Abdominoscrotal hydrocele: A reliable surgical technique. Urology 55:771, 2000

10. Gentile DP, Rabinowitz R, and Hulbert WC: Abdominoscrotal hydrocele in infancy. Urology 51:20, 1998

11. Ghosh A, and McNally J: Unusual presentation of bilateral abdominoscrotal hydrocele in a child. J Pediatr Surg 32:1743, 1997

12. Jacobson WHA: Disease of the Male Organs of Generation. London, L&E Churchill, 1893 p: 766

13. Klin B, Efrati Y, Mor A, et al: Unilateral hydroureteronephrosis caused by abdominoscrotal hydro- cele. J Urol 48:384, 1992

14. Krasna IH, Solomon M, and Mezrich R: Unilateral leg edema caused by abdominoscrotal hydrocele: elegant diagnosis by MRI. J Pediatr Surg 27:1349, 1992

15. Luks FI, Yazbeck S, Homsy Y, et al: The abdominoscrotal hydrocele. Eur J Pediatr Surg 3:176, 1993

16. Nagar H, and Kessler A: Abdominoscrotal hydrocele in infancy: a study of 15 cases. Pediatr Surg Int 13:189,

17. Serels S, and Kogan S: Bilateral giant abdominoscrotal hydroceles in childhood. Urology 47: 763,1996

18. Syme J: Abdominoscrotal hydrocele. Br Med J 2:139, 1861

19. Velasco AL, Ophoven J, Priest JR, et al: Paratesticular malignant mesothelioma associated with abdominoscrotal hydrocele. J Pediatr Surg 23:1065,1988

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

117 16

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

İlhami SÜRER, Suzi DEMİRBAĞ, Murat KOCAOĞLU, Cüneyt ATABEK, Haluk ÖZTÜRK, Salih ÇETİNKURŞUN

İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan ÇAMLI, Meral BARLAS, Ayşegül AKBAY

Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler

Gürsu KIYAN, Tolga E. DAĞLI, Ünal GÜVENÇ, Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE, Serdar H. İSKİT

Koledokta kendiliğinden delinme

AYŞE KARAMAN, Derya ERDOĞAN, İBRAHİM KARAMAN, Özden ÇAKMAK

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

FATİH AKOVA, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET, Sn Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular

A. Ebru SAKALLIOĞLU, Aylin TARCAN, Serap KALKAN, İ. Serdar ARDA, Deniz SEÇKİN, Gülten KARABAY, Akgün HİÇSÖNMEZ

Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Vedat BAKAN, Burhan KÖSEOĞLU, İsmail DEMİRTAŞ, Serdar UĞRAŞ, A. Faik ÖNER

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet KAZEZ, Hayrettin YEKELER, Mehmet TURGUT, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: Koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz ATEŞ, FAİKA GÜLCE HAKGÜDER, Burçe GÖKTAŞ, Mustafa OLGUNER, Mustafa SEÇİL, İrfan KARACA, Feza M. AKGÜR

Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu

Salih ÇETİNKURŞUN, İlhami SÜRER, Cüneyt ATABEK, MEHMET SALİH DEVECİ, Haluk ÖZTÜRK