Çocukluk çağı akciğer apsesi olgularının tedavisi

Amaç: Çocukluk çağının nadir bir hastalığı olan akciğer apsesindeki tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Yöntem: Mart 1998 ve Mayıs 2001 arasında tedavi edilen akciğer apsesi olgularının dosyaları incelendi. Olgularda öncelikle damar içi antibiyotik tedavisi ve solunum fizyoterapisi uygulandı. Ampiyem gözlenen hastalarda tüp torakostomi, tıbbi tedaviye yanıt alınamayan olgularda torakotomi yapıldı. Hastalar tedaviden 6 ay sonra klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: On üç olgu akciğer apsesi nedeniyle tedavi edildi. Sekiz hastada tıbbi tedaviyle iyileşme sağlandı. Ampiyem gelişen 3 olguda tüp torakostomi uygulandı. Tıbbi tedaviye yanıt alınamayan 2 olgudan birinde kama şeklinde (wedge) rezeksiyon diğerinde drenaj ve dekortikasyon yapıldı. Altıncı ay sonunda yapılan klinik ve radyolojik kontrollerde bütün hastalarda sekelsiz iyileşme saptandı. Sonuç: Çocuk akciğer apsesi olgularında tıbbi tedaviye iyi yanıt alınmıştır. Cerrahi girişim ancak uygun antibiyotik tedavisi ve solunum fizyoterapisine yanıt vermeyen olgularda uygulanmalıdır.

Management of the childhood lung abscess

Our treatment strategy and results in lung abscess, a very rare disease of childhood, were evaluated retrospectively. Method: Medical records of children with lung abscess, who were treated between March 1998 and May 2001 were reviewed. The patients were initially treated with intravenous antibiotics and chest physiotherapy. A tube thoracostomy was performed when empyema was encountered. Thoracotomy was done when the medical treatment failed. All children were reevaluted 6 months after discharge. Results: Thirteen children were treated for lung abscess. Eight patients were cured with medical therapy. A tube thoracostomy was performed in 3 cases who had been complicated with empyema. In 2 cases, who did not response to the medical therapy, wedge resection, and drainage and decortication procedures were done, respectively. As detected clinically and radiologically, all children were disease free 6 months after discharge. Conclusion: Children with lung abscess responded well to the medical therapy. Surgical management, should be reserved for those, in whom the antibiotic therapy and physiotherapy fail.

Kaynakça

1. Abu-Hasan MN, Minifee PK, Fan LL: Radiological case of the month. Lung abscess with rupture into the pleural space. Arch Pediatr Adolesc Med 153:85, 1999

2. AI-Salem AH, Ali EA: Computed tomography-guided percutaneous needle aspiration of lung abscesses in neonates and children. Pediatr Surg Int 12:417, 1997

3. Kosloske AM, Ball WS Jr, Butler C, et al: Drainage of pediatric lung abscess by cough, catheter, or complete resection. J Pediatr Surg 21:596. 1986

4. Johnson JF, Shiels WE, White CB. et al: Concealed pulmonary abscess: diagnosis by computed tomography. Pediatrics 78:283, 1986

5. Reynolds M: Disorders of the thoracic cavity and pleura and infections of the lung, pleura, and mediastinum, in O'Neil. Jr, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds): Pediatric Surgery (vol. I). St. Lois, Missouri. Mosby-Year Book, Inc. 1998, p:899

6. Tan TQ, Seilheimer DK, Kaplan SL: Pediatric lung abscess: clinical management and outcome. Pediatr Infect Dis J 14:51, 1995

7. Tseng YL, Wu MH, Lin MY, et al: Surgery for lung abscess in immunocompetent and immunocompromised children. J Pediatr Surg 36:470, 2001

8. Wu MH, Tseng YL, Lin MY, et al: Surgical treatment of pediatric lung abscess. Pediatr Surg Int 12:293, 1997

9. Zuhdi MK, Spear RM, Worthen HM, et al: Percutaneous catheter drainage of tension pneumatocele, secondarily infected pneumatocele, and lung abscess in children. Crit Care Med 24:330, 1996

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

134 19

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir olgu sunumu: Fetus in fetu

İBRAHİM KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Semire S. ÖZALEVLİ, AYŞE KARAMAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Özden ÇAKMAK

Superior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu

Tuğrul TİRYAKİ, Ziya LİVANELİOĞLU, F. Halil ATAYURT

Endoskopi yardımıyla trakeotomi ile yabancı cisim çıkarılması: Olgu sunumu

Cüneyt GÜNŞAR, Abdülkadir GENÇ, Aydın ŞENCAN, Can TANELİ, Erol MİR

Çocuklarda torakoskopik girişimler

Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, AHMET ÇELİK, Güliz ERGÜN, HAKKI ATA ERDENER

Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim

Zekeriya İLÇE, Sinan CELAYİR, Fatih AKOVA, Topuzlu Gonca TEKANT, Haluk EMİR, Nüvit SARIMURAT, Ergun ERDOĞAN, Daver YEKER

Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır?

Orhan KOÇ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Kemal ASLAN, Evşen TORAMAN, Adnan NARCI, Özden ÇAKMAK

L-arginin ve pentoksifilinin mide iskemi-reperfüzyonu uygulanan sıçanlarda mukoza engeli üzerindeki koruyucu etkileri

Abdurrahman ÖNEN, Zeki KANAY, Doğan KURT

Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): İlk deneyimimiz

Gülce HAKGÜDER, Oğuz Ateş Ece BÖBER, Mustafa Tunca OLGUNER, M. Feza AKGÜR

Çocukluk çağı akciğer apsesi olgularının tedavisi

İrfan KARACA, MÜNEVVER HOŞGÖR, Haluk CEYLAN, Koray TOPÇU, Günyüz TEMİR, Başak UÇAN

Mesane içinde kateter düğümlenmesi: Kılavuz tel yardımı ile basit çözüm

Serdar H. İSKİT, Olgaç FAZLI, Seval YILDIZ, Dinçer YILDIZDAŞ, Ünal ZORLUDEMİR