Çocuklarda over torsiyonları

Over torsiyonu çocuklarda nadir görülen bir patolojidir. 1988-1996 yılları arasında over torsiyonu nedeni ile Çocuk Cerrahisi Kliniğinde ameliyat edilen, yasları 10 gün ile' 15 yıl arasında değişen (ortalama 9.1 yıl) 10 olgu incelendi. Olgulardan biri yenidoğan, beşi prepuberte ve dördü postpuberte dönemdeydi. Bir olgu dışında diğer ol¬gularda cerrahi girişim gerektiren abdomino-pelvik kistik kitleler ultrasonogra.fi ile saptandı. Olguların tümünde salpingo-ooferektomi yapıldı; salpingo-ooferektomi ora¬nının yüksek olması, geç başvuruya bağlandı.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

155 21