Çocuklarda akut apandisit tanısında ultrasonografi ile spiral bilgisayarlı tomografi incelemelerinin karşılaştırılması

Amaç: Çocuklarda en sık akut karın nedeni olan akut apandisitin tanısında ultrasonografi (US) ile bilgisayarlı tomografi (BT)'nin katkılarının karşilaştırılmasıdır. Yöntem: Geriye dönük araştırmamıza 15 yaşın altında olan 58 hasta dahil edilmiştir. Tüm olgularda US, 42 olguda ise kesin tanı konamaması veya tanının doğrulanması amacı ile opak madde kullanılmadan BT incelemeleri yapılmıştı. Ameliyat edilen 36 olguda akut apandisit tanısı histopatolojik olarak da doğrulanmıştı. Bulgular: Ameliyat edilen bu 36 olgunun 30'u, US incelemesi ile akut apandisit öntanısı almıştı ve ek olarak üç olguda apaııdiks bölgesinde kitle görülerek perfore apandisit tanısı konmuştu. Tanı konamayan üç olgudan ikisinde apaııdiks çekum arkasında olduğundan görüntülenenıemiş, bir olguda ise çocuk incelemenin yapılabilmesine olanak vermemiştir. BT incelemede 20 olgudan 16'sında apandiksin görünümü ile üç olguda ise sağ alt kadranda kitle görülmesiyle ameliyat öncesi akut apandisit tanısı konuldu. Ameliyat esnasında apandiksi normal olarak değerlendirilen bir olgu ultrasonografi incelemesi ile ameliyat sonrası patolojik inceleme sonucu akut apandisit olarak değerlendirildi. Duyarlılık US için % 91, BT için ise % 95 olarak belirlendi. Sonuç: Akut apandisit tanısında gerek ultrasonografi gerekse bilgisayarlı tomografi yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip incelemelerdir. Uygulama kolaylığı ve yaygınlığı ıılti'ctso/ıografiyi tercih edilecek ilk yöntem yapmakladır. Ultrasonografi incelemesi ile apandiksin görülemediği durumlarda veya tanıyı doğrulama gereksinimi olduğunda bilgisayarlı tomografi desteği alınabilir. Bu iki inceleme akut apandisit tanısında birbirlerinin tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.

Assessment of acute appendicitis diagnosis with ultrasound and computed tomography scans in the pediatric age group

Aim: To study the role of ultrasound (US) and computed tomography (CT) in the diagnosis of acute appendicitis of childhood. Methods: In this retrospective study 58 patients younger than 15 years of age were included. All of them had US examination and 42 of them had CT examination with no contrast material. Acute appendicitis was confirmed by histopathology in 36 cases. Results: In US examination, appendix was visualised and diagnosed as acute appendicitis in 30 of 36 patients. 3 patients had a complex mass in the appendix region and was accepted as perforated appendicitis. In the 3 patients, that the appendix couldn't be visualised, two had a retrocecal appendix and one child did not allow for the procedure. In CT, appendix was visyalixed in 16 of 20 patients and 3 patients had a complex mass in the appendix region. In I patient the CT was normal, but the US was considered as appendicitis and the histopathology confirmed acute appendices. Sensitivity was calculated as 91 % for US, and 95 %,for CT respectively. Conclusion: Both US and CT have high sensitivity and specifity in the diagnosis of acute appendicitis. Due to easy application and wide availability, US is the first modality of choice. In cases, which the appendix can't be visualised or to verify the diagnosis of appendicitis, CT can be used. These imaging modalities can be thought as completing each other.

Kaynakça

1. Abu-Yousef MM, Bleicher JJ, Maher JW, et al: High- resolution sonography of acute appendicitis. AJR 149:53,1987 2. Balthazar EJ, Megibow AJ, Siegel SE, et al: Appendicitis: prospective evaluation with high resolution CT.Radiology 180: 1, 1991 3. Balthazar EJ, Birnbaum BA, Yee J, et al: Acute appendicitis: GT and US correlation in 100 patients. Radiology 190:31, 1994 4. Friedlan JA, Siegel MJ: CT appearance of acute appendicitis in childhood. AJR 168:439, 1997 5. Funaki B, Grosskreutz Sr, Funaki CN: Using unen-hanced helical CT with enteric contrast material for suspected appendicitis in patients treated at a community hospital. AJR 171:997, 1998 6. Grosskreutz S, Goff II.B.W, Balsara Z, et al: CT of the normal appendix. J Comput Assist Tomogr 15:575, 1991 7. Karakas SP,Guelfguat M, Leonidas JC, et al: Acute appendicitis in children : comparison of clinical diagnosis with ultrasound and CT imaging. Pediatr Radiol 229:94,2000 8. Malone AJ, Wolf CR, Maimed AS, et al: Diagnosis of acute appendicitis: value of unenhanced CT. AJR 160:763, 1993 9. Quillin SP, Siegel MJ: Appendicitis in children: color doppler sonography. Radiology 184:745, 1992 10. Quillin SP, Siegel MJ: Appendicitis: efficacy of color doppler sonography. Radiology 191:557, 1994 11. Quillin SP, Siegel MJ, Coffin CM: Acute appendicitis in children: value of sonography in detecting perforation. AJR 159:1265, 1992 12. Rao PM, Mueller PR: Clinical and pathologic variants of appendiceal disease: CT features. AJR 170:1335, 1998 13.Rao PM, Rhea JT, Rattner DW, et al: Introduction of appendiceal CT: impact on negative appendectomy and appendiceal perforation rates. Ann Surg 229:344, 1999 14. Rao PM, Rhea JT, Novelline RA: Distal appendicitis: CT appearance and diagnosis. Radiology 204:709, 1997 15. Siegel MJ: Acute appendicitis in childhood: the role of US. Radiology 185:341, 1992 16. Sivit CJ: Gastrointestinal emergencies in older infants and children. Radiol Clin North Am 35:865, 1997 17. Sivit CJ, Newman K, Boenning D, et al: Appendicitis: usefulness of US in a pediatric population. Radiology 185:549,1992 18. Vign.ault F, Filitarault D, Brandt ML, et al: Acute appendicitis in children: evaluation with US. Radiology 176:501,1990

Kaynak Göster