Çocuklarda akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi

Amaç: Çalışmada, çocuklarda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan akciğer kist hidatiğinde albendazol ile yapılan tıbbi tedavinin sonuçları değerlendirilmiştir. Yöntem: Ocak 1995-Nisan 2001 arasında kliniğimizde albendazol ile tedavi edilen ardışık 22 akciğer kist hidatiği olgusu ileriye dönük İncelendi. Olgularda ağızdan günde 10 mg/kg albendazol iki eşit doza bölünmüş olarak, tedavi süresince aralıksız uygulandı, Erken ve geç dönem izlem sonuçlan kaydedildi. Bulgular: Albendazol tedavisi 2 ay ile 18 ay arasında sürdü (ortalama 5.3 ±4.1). Radyolojik iyileşme 20 olguda gözlendi, 2 hastada kist boyutlarında küçülme saptandı. Hasta yaşı, kistin büyüklüğü ve sayısının tedavi süresi üzerine etkisi olmadı. Albendazole bağlı komplikasyon gelişmedi. Hastaların izlem süresi 2 ay ile 6.5 yıl arasında değişiyordu. Geç dönemde yeni kist gelişmedi. Sonuç: Çocukluk çağı akciğer kist hidatikleri albendazol ile başarıyla tedavi edilebilir.

Treatment of hydatid disease of the lung with albendazole in children

Aim: The results of medical treatment of the hydatid disease of the lung, which is a common health problem of children, with albendazole were evaluated. Method: In this prospective study, 22 consecutive children with hydatid disease of the lung, who were treated medically with albendazole between January 1995 and April 2001, were evaluated. Albendazole was given 10 mg/kg daily in two equally divided doses continuously during the course. Early and late outcomes were recorded. Results: Duration of the treatment varied between 2 to 18 months (mean 5.3±4.l). Complete radiologie recovery was observed in 20 cases, whilst the cyst dimensions decreased in the remaining two. Patient ages, and size and the number of the cysts did not affect the duration of the treatment. No adverse effect related to albendazole was encountered. The follow-up ranged between 2 months and 6.5 years. No recurrence was noted in the long term follow-up. Conclusion: Hydatid disease of the lung of the children can be successfully treated with albendazole

Kaynakça

1. Aggarwal P, Wali JP: Albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosis. Thorax 46:599, 1991

2. Anadol D, Gocmen A, Kiper N, et al: Hydatid disease in childhood: a retrospective analysts of 376 cases. Pediatr Puimonol 26:190, 1998

3. Aytaç A, Yurdakul Y, İkizler C, et al: Pulmonary hydatid disease: report of 100 patients. Ann Thorac Surg 23:145, 1977

4. Demirbilek S, Sander S, Atayurt HF, el al: Hydatid disease of the liver in childhood: the success of medical therapy and surgical alternatives. Pediatr Surg Int 17:373, 2001

5. Erzurumlu K, Hokelek M, Gonlusen L, et aJ: The effect of albendazole on the prevention of secondary hydatidosis. Hepatogastroenterology 47:247, 2000

6. Hoicomb III CAV. Pieısch JB: Gallbladder disease and hepatic infections, in O'Ncil. Jr , Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds): Pediatric Surgery (vol. 2). St. Lois, Missouri. Mosby-Year Book, Inc. 1998, p: 1495

7. Keshmiri M, Baharvahdat H, Fattahi SH, et al: A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosis. Eur Respir J 14:503, 1999

8. Mawhorter S, Temeck B. Chang R, et al: Nonsurgical therapy for pulmonary hydatid cyst disease. Chest 112:1432, 1997

9. Morris DL: Pre-operative albendazole therapy for hydatid cyst. Br J Surg 74:805, 1987

10. Morris DL, Dykes PW, Marriner S, et al: Albendazole—objective evidence of response in human hydatid disease. JAMA 253:2053,1985

11. Mutaf O, Arikan A, Yazici M, et al: Pulmonary hydatidosis in children. Eur J Pediatr Surg 4:70, 1994

12. Senyuz OF, Yesildag E, Celayir S: Albendazole therapy in the treatment of hydatid liver disease. Surg Today 31:487,2001

13. Teggi A, Lastilla MG, De Rosa F: Therapy of human hydatid disease with mebendazole and albendazole. Antimicrob Agents Chemother 37:1679, 1993

14. Todorov T, Mechkov G, Vutova K, et al: Factors influencing the response to chemotherapy in human cystic echinococcosis. Bull World Health Organ 70:347, 1992

15. Topçu S, Kurul IC, Tastepe I, et al: Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children. J Thorac Cardiovasc Surg 120:1097, 2000

Kaynak Göster