Bir olgu sunumu: Fetus in fetu

On günlük kız hasta aile tarafından karında kitle farkedilerek getirildi. Hastanın bilgisayarlı karın tomografisinde karaciğer sağ lobu ile böbrek arasında, 10x7x6 cm'lik, nekrotik alanlar ve kalsifikasyonlar içeren kitle saptandı. Ameliyatta sağ periton ardı bölgede kapsüllü, kistik bir kitle görüldü. Kese içinde iyi gelişmiş bir fetusu andıran bir gövde ile buna bağlı durumda iki alt ve bir üst ekstremite vardı. Kitle tam olarak çıkarıldı. Patolojik incelemede deri, deri ekleri, glial doku, çizgili kas, olgun kıkırdak, periferik sinir ve akciğer dokusu ile kemik ve kemik iliği dokuları izlendi Nadir görülen bu olgu literatür bilgilen ışığında sunulmuştur.

A case report: Fetus in fetu

A 10-day old girl was admitted to the hospital, with an abdominal mass, which was noticed by her family. According to the abdominal computed tomography scan, the mass was localizated between the right hepatic lob and the kidney and, was 10x7x6 cm in size and had calcifications and necrotic areas. In the operation a well-encapsulated retroperitoneal cystic mass was discovered. A trunk with two lower and one upper extremitylike structure that represented a well-formed fetus was found in the capsule. The mass was completely excised. Pathologic examination of the mass demonstrated skin, skin tags, glial tissue, striated muscle, mature cartilaginous tissue, periferic neuronal tissue, lung tissue, bone, and bone marrow tissue. This is a report of this rare condition and reviews the literature.

Kaynakça

1. Chen CP, Cheın SC, Liu FF. el al: Prenatal diagnosis, pathology, and genetic study of fetus in fetu. Prenatal Diagnosis 17:13, 1997

2. Christine CH. Khoang ON, Hai TP. el al: Fetus in fetu: a ease report and literature Review. Pediatrics 105:1335, 2000

3. Federici S, Prcstipino M, Domenichclli V, ei al: Fetus in fetu: report of an additional, well-developed ease. Pediatr Surg Int 17:483. 2001

4. Federici S, Ceecarelli PL. Ferrari M. et al: Fetus in fetu: report of three Cases and review of the literature. Pediatr Surg Int 6:60. 1991

5. Heifetz SA, Alrabeeah A, Brown BJ, et al: Fetus in feiu a fetiform teratoma. Peadiatr Pathol 8:215. 1988

6. Hopkins KL. Dickson PK. Ball Tl, et al: Fetus in rotu with malignant recurrence. J Pediatr Surg 32:1476, 1997

7. Khadaroo RG, Evans MG. Honorc LH. Bhargava R, el al: Fetus in fetu as cystic meconium peritonitis: Diagnosis, pathology, and surgical management. J Pediatr Surg 35:721, 2000

8. Kim OH, Shinn KS: Postnatal growth of fetus in fetu. Pediatr Radiol 23:411, 1993

9. Lagausie PS,Cocci N, Stempfle N. et al: Higly differentiated teratoma and fetus-in-fetu: a single pathology?. J Pediatr Surg 32:115. 1997

10. Luuzzatto C, Talenti E, Tregnaghi A, el al: Double fetus in fetu: diagnostic imagine. Pediatr Radiol 24:602. 1994

11. Magnus KG, Millar AJW, Sinclair-Smith CC, et al: Intrahepatic fetus-in-fetu: a ease report and review of the literature. J Pediatr Surg 34:1861. 1999

12. Massad MG, Kong L, Benedctti E. et al: Dysphagia caused by a fetus-in-fetu in a 27-year-old man. Ann Thorac Surg 71:1338, 2001

13. Moorthy K, Rao PP, Deshpande AA, ei al: Fetus in fetu or a retroperitonal teratoma : a case report and review of literature. Indian J Cancer 34:179, 1997

14. Narendra KA, Chandak GR, Rajasekhar A, el al: Fetus in fetu: a case report with molecular analysis. J Pediatr Surg 34:641, 1999

15. Shrivastava SK. Sahrma HP, Sinha SK: Retroperitoneal, teratoma as Ictus in fetu a ease reporl. Indian J Pathol Microbiol 42:169, 1999

16. Şanal M, Küçükçelebi A, Abasıyanık F, et al: Fetus in fetu and cystic rectal duplication in a Newborn. Eur Pediatr Surg 7:120, 1997

17. Senyüz. O F, Rızalar R, Celayir S. Öz F: Fetus in Fetu or giant epignathus protruding from the mouth. J Pediatr Surg 27:1493-1495. 1992

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

398 64

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağı akciğer apsesi olgularının tedavisi

İrfan KARACA, MÜNEVVER HOŞGÖR, Haluk CEYLAN, Koray TOPÇU, Günyüz TEMİR, Başak UÇAN

L-arginin ve pentoksifilinin mide iskemi-reperfüzyonu uygulanan sıçanlarda mukoza engeli üzerindeki koruyucu etkileri

Abdurrahman ÖNEN, Zeki KANAY, Doğan KURT

Çocuklarda torakoskopik girişimler

Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, AHMET ÇELİK, Güliz ERGÜN, HAKKI ATA ERDENER

Kasık fıtığında sıkışmanın önlenebilirliğinin değerlendirilmesi

Musa ABEŞ, Haluk SARIHAN

Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim

Zekeriya İLÇE, Sinan CELAYİR, Fatih AKOVA, Topuzlu Gonca TEKANT, Haluk EMİR, Nüvit SARIMURAT, Ergun ERDOĞAN, Daver YEKER

Mesane içinde kateter düğümlenmesi: Kılavuz tel yardımı ile basit çözüm

Serdar H. İSKİT, Olgaç FAZLI, Seval YILDIZ, Dinçer YILDIZDAŞ, Ünal ZORLUDEMİR

Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): İlk deneyimimiz

Gülce HAKGÜDER, Oğuz Ateş Ece BÖBER, Mustafa Tunca OLGUNER, M. Feza AKGÜR

Bir olgu sunumu: Fetus in fetu

İBRAHİM KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Semire S. ÖZALEVLİ, AYŞE KARAMAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Özden ÇAKMAK

Endoskopi yardımıyla trakeotomi ile yabancı cisim çıkarılması: Olgu sunumu

Cüneyt GÜNŞAR, Abdülkadir GENÇ, Aydın ŞENCAN, Can TANELİ, Erol MİR

Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır?

Orhan KOÇ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Kemal ASLAN, Evşen TORAMAN, Adnan NARCI, Özden ÇAKMAK