Kasım KİRACI, Mahmut BAKIR

Havaaracı Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama

Using the Multi Criteria Decision Making Methods in Aircraft Selection Problems and an Application

Journal of Transportation and Logistics

2018-Cilt: 3 - Sayı: 1

13-24

Havayolu, Uçak Seçimi, TOPSİS Yöntemi

Airline, Aircraft Choice, TOPSIS Method

11478

Benzer Makaleler

Yönetim ve Organizasyon Alanında Kuram Geliştirme Yönelimli Araştırmanın Üç Öncül Geleneği: Langley, Eisenhardt ve Gioia Yöntemleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ozan AĞLARGÖZ

Uçak Kanatlarının Değişiminin Geçmişten Geleceğe İncelenmesi

Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi

Serhat YUDAR

Endüstri 4.0’ın Uygulanmasında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Yatırım Teşviği Alan Firmaların Durum Değerlendirilmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Damla ÇEVİK AKA

BAZI HASAR REZERV YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSININ BENZETİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

Ezgi NEVRUZ, Yasemin GENÇTÜRK

TÜRK-İSLAM DÜNYASI’NIN ÖZGÜN “DÜŞÜNCE” VE BiLGi ÜRETMEDEKİ “YÖNTEM” BİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA ”TEVHİDİ DÜŞÜNCE BİLGİ YÖNTEMİ”Nİ ANLAMAK

Avrasya Etüdleri

Osman ŞİMŞEK

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

ÇKKV TEKNİKLERİYLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ JANDARMA TEŞKİLATINDA BİR UYGULAMA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özcan AKDEMİR, Arzum BÜYÜKKEKLİK

Bir Liman İşletmesinde Personel Seçimi Uygulaması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

BURAK EFE, MUSTAFA KURT