Benzer Makaleler

KAPI ANAHTARLARI VE UYDULAR: NOËL COWARD’IN PRESENT LAUGHTER ADLI ESERİNDE SADAKAT KAVRAMI

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Murat ERCAN

Yarı Eksende Transfer Koşullu q-Sturm-Liouville Probleminin Parseval Özdeşiliği Üzerine

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Nida PALAMUT KOŞAR

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin HIV / AIDS bilgi düzeylerinin eğitim öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi

Ege Tıp Dergisi

Sencer Ozan TOKER, Ülfet KÜÇÜKYILMAZ

KORUMA SORUMLULUĞU: DARFUR KRİZİ VE LİBYA MÜDAHALESİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Orkun SÜRÜCÜOĞLU

Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method

Eğitim ve Bilim

H. Ömer ADIGÜZEL

Stres inkontinass cerrahi yaklaşımlarından vajinal duvar askı, tansiyonsuz vaginal tape ve burch kolposüspansiyon yönteminin klinik başarı ve ürodinamik bulgular açısından karşılaştırılması

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology

Soner GÜNEY, İBRAHİM DUMAN, Nurettin Cem SÖNMEZ, Serdar ARISAN, Ayhan DALKILIÇ, Erbil ERGENEKON

İyodoformun Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi

Acta Odontologica Turcica

Osman GÜMRÜ, Bilgin ÖNER, Meral ÜNÜR, Sevtap GÜRSU

Doğu Akdenizin tektoniği ve levha tektoniğindeki yeri

Jeofizik Dergisi

Mustafa ERGÜN, Ersen Zafer ORAL, Günay ÇİFTÇİ