M. Ali KİRMAN

Din Değiştirme Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım

A Sociological Approach to Religious Conversion Phenomenon

Dini Araştırmalar

2004-Cilt: 6 - Sayı: 18

-

Religious conversion, new religious movement, secularization, individualism, Sociology of Religion

5129

Benzer Makaleler

The comparison of anesthetic potency and toxicity of 2-phenoxyethanol and 1-phenoxy-2-propanol for juvenile common carp

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Ewa CZERNIAK, Piotr GOMUŁKA, Jakub DĄGOWSKI

Review of earthworm (Clitellata: Lumbricidae, Criodrilidae, Acanthodrilidae) biodiversity of thracе in Bulgaria, Turkey and Greece

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hristo VALCHOVSKI, İBRAHİM METE MISIRLIOĞLU

Soya Küspesinden Protein Konsantresi ve İzolatı Elde etme Yöntemleri Üzerine bir Araştırma

Gıda

Hasan FENERCİOĞLU, Dilek ÖZCAN

Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay Kararları Işığında Hekimler Ve Diş Hekimlerinin Mesleklerini Serbest Olarak İcra Etmesi Yönünden Tam Gün Yasası Üzerine İnceleme

Ankara Barosu Dergisi

Yasin TEKAKÇA

Two New Ecdysteroid Glycosides from the Rhizomes of Silene tatarinowii Regel

Records of Natural Products

Huawei ZHANG, Yuzhu TAN, Xiaoping DONG

ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN NİTELİKSEL OLARAK BELİRLENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Okt. Hüseyin KAYGIN, Doç. Dr. Tuğba Yanpar YELKEN

Kültürlerarası Düşünme ve Akıl Yürütme Biçimleri (IMTARS-E) Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Füsun AKARSU

İmamiyye Mezhebi İdollerinden Hucr b. Adî ve Arkadaşlarının Yaşadığı Toplum İçindeki Sosyal Statüleri

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Mustafa EKİNCİ