Benzer Makaleler

Ar-Ge Yatırımlarının Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi (1994-2014)

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Halil İbrahim Aydın, Ömer Yalçınkaya

Petrol İthalatının Cari Açık Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Gürçem ÖZAYTÜRK, Ali Eren ALPER

Current Account Deficit – Budget Deficit – Debt Sustainability Triangle in Turkey: A Data Based Causality Analysis

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi

Yasin ACAR, Muhammed BENLİ

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA “D-8”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mesut TAŞTEKİN

DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: “YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ” ÖRNEĞİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Filiz Erataş, Hayriye Başçı Nur

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAYAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Asuman KOÇ YURTKUR, Mehmet ARPAĞ

Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve 2008 Krizi: Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye Ekonomisi İçin Panel Veri Analizi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mehmet MERCAN

Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Oğuzhan AYDEMİR, Serdar ÖGEL, Gökhan DEMİRTAŞ