Emel DEMİR TEKSÖZ

HEMŞİRELİK VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Assessment of The Liking Level of the Nursing and Child Development Department Students and Defining Impact Factors

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 23 - Sayı: 1

17 - 22

çocuk gelişimi, çocuk sevme, hemşirelik

child development, liking of children, nursing

43 21