Okan Murat ÖZTÜRK

TÜRK MÜZİĞİNDE YEKTA, EZGİ VE AREL TEORİLERİNİN POZİTİVİST İNŞASI: KISA FAKAT ELEŞTİREL BİR TARİHÇE

The Positivist Construction of Yekta, Ezgi and Arel Theories in Turkish Music: A Brief but Critical History

Eurasian Journal of Music and Dance

2020-Sayı: 16

171-215

Garpçılık, modernleşme, Comte pozitivizmi, bilim, ilerleme, Osmanlı / Türk müziği teorisi

Westernism, modernization, Comtean positivism, science, progress, Ottoman / Turkish music theory

9759