Mevlüt UYANIK

MEDENİYETLER ARASI ÇATIŞMA TEZLERİNİN ANALİZİ - Medeniyetler İttifakı ve Türkiye’nin Katkısı -

Muhafazakar Düşünce Dergisi

2009-Cilt: 6 - Sayı: 21-22

187-209

Medeniyetler İttifakı, Türkiye, Siyasal ve Ekonomik Aktörler, Çatışma Tezleri

8037

Benzer Makaleler

RETİNOİK ASİT UYGULANAN SIÇANLARIN PLASENTALARINDA MMP-2 VE MMP-13 İMMÜNREAKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Tuğba Kotil, Leyla Tapul

LIGHT INTERCEPTION, RADIATION USE EFFICIENCY AND BIOMASS ACCUMULATION RESPONSE OF MAIZE TO INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT UNDER DROUGHT STRESS CONDITIONS

Turkish Journal Of Field Crops

Muhammad Saqib RANDHAWA, Muhammad MAQSOOD, Muhammad Asif SHEHZAD, Muhammad Umer CHATTHA, Muhammad Bilal CHATTHA, Fahim NAWAZ, Sanaullah YASIN, Tasawer ABBAS, Muhammad Mohsin NAWAZ, Rana Dildar KHAN, Usman ZULFIQAR

Fleksibl Sistoskopide Lidokainli Üretral Jel ile Lidokainli Jel-İntramusküler Diklofenak Kombinasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması

JAREM

Arif ÖZKAN, Nusret Can ÇİLESİZ, Arif KALKANLI, Kadir Ömür GÜNSEREN, ÖZKAN ONUK, Aydın İsmet HAZAR, Mustafa Bahadır Can BALCI

İŞLEME MERKEZİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Yusuf İÇ, Mustafa YURDAKUL

Arazi örtüsü tespitinde bulanık mantık sınıflandırma: Ankara bölgesinde örnek uygulama

Harita Dergisi

Dijle BOYACI, Mustafa ERDOĞAN, FERRUH YILDIZ

Menâkıb-ı Evliyâ Adlı Eserin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bilal ELBİR, Gülenaz SELÇUK, Merve Yorulmaz KAHVE

Tatlarin Baraj Gölündeki Su Kirliliğinin Carassius gibelio ve Carassius auratus Türlerine Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Testi ile Belirlenmesi

Acta Aquatica Turcica

Selen KUTOĞLU, Erdoğan ÇİÇEK

PAROTID METASTASIS OF RENAL CELL CARCINOMA

ENTcase

Levent RENDA, Oguzhan ILDEN, Ömer Tarık SELÇUK, Dinç SÜREN, Hülya EYİGÖR