Emre KUBAT, Celal Selçuk ÜNAL, Aydın KESKİN, Erdem ÇETİN

Popliteal ven tutulumu olmayan akut iliofemoral ven trombozunun ultrasonla hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavisi: erken ve orta dönem sonuçlar

Ultrasound accelerated catheter directed thrombolysis for treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis without popliteal vein thrombosis: early and midterm results

Cukurova Medical Journal

2019 - Cilt: 44 - Sayı: 2

347 - 353

Kateter aracılı tromboliz, derin ven trombozu

Catheter-directed thrombolysis, deep vein thrombosis, ultrasound

29 17