H. Emre BAĞCE

Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim

Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government

İnsan ve İnsan

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 1

0 - 0

Yerel yönetimler, halkla ilişkiler, katılımcılık, demokrasi, Türkiye

Local governments, public relations, participation, democracy, Turkey

80 43