Yalçın ÇETİN

Kur’an’da ve Felsefede Hikmet Kavramı

The Concept of Wisdom (Hikmah) in the Qur'an and Philosophy

Antakiyat

2020 - Cilt: 3 - Sayı: 1

1 - 23

Kur’an, Felsefe, Hikmet, Akıl, Düşünce, Eleştirel Düşünce

Quran, Philosophy, Wisdom, Reason, Thought, Critical Thinking

96 52