Benzer Makaleler

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilere İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Furkan ŞAHİN, Emrah BOYLU

ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ömer ŞAHİN, Burçin GÖKKURT, Yasin SOYLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erdal BAY, M. Nur TUĞLUK, Sinan KOÇYİĞİT

OKUL - AİLE İŞBİRLİĞİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE BİR TARAMA ÇALIŞMA

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Engin ASLANARGUN

ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Hamza AKENGİN, Gülten YILDIRIM, Zafer İBRAHİMOĞLU, Seyfettin ARSLAN

Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ali ORHAN

Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına Eleştirel Bir Bakış

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Işıl Kabakçı, Mehmet Fırat, Serkan İzmirli, Elif Buğra Kuzu

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde İnteraktif Öğretimin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Burak ÖĞRETEN, Şafak Uluçinar SAĞIR