Berna Taner, G. Cenk Akkaya

Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans Yaklaşımı

Investor Psychology and Behavioral Finance Approach

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2005 - Sayı: 27

47 - 54

Yatırımcı psikolojisi, davranışsal finans, varlık fiyatlama

Investor psychology, behavioral finance, asset pricing

38 22