Gürdal ÇETİNKAYA

KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİYLE OSMANLILARA KARŞI İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARI (1911-1921)

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 5

129-131

OSMANLI, KIZILAY

1923

Benzer Makaleler

Türkiye’de Afet Lojistiğinde Tekrar Kullanılabilir Yardım Malzemelerinin Geri Kazanım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Tersine Lojistik Süreçlerinin KIZILAY Özelinde İncelenmesi

Afet ve Risk Dergisi

Yavuz TORAMAN, Fahriye MERDİVENCİ, Makber TEKİN

BURSA'LI MEHMET TAHİR'İN OSMANLI MÜELLİFLERİ ADLI ESERiNDE GEÇEN SİV ASLI MÜELLİFLER

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ABUBEKİR SIDDIK YÜCEL

15. ve 16 YÜZYIL OSMANLI DOKUMACILIK SANATI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Havva Halaçeli

GÜVENLİ KAN İÇİN KİME GÜVENELİM? TEKİRDAĞ İLİNDE KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÇALIŞMALARININ MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Who Should We Trust for Safe Blood? Microbiological Evaluation of Kızılay Blood Donation Center Studies in Tekirdag

Bozok Tıp Dergisi

Gamze VAROL SARAÇOĞLU, A. Demet KAYA, Mine AYDIN KURÇ, Atilla SARAÇOĞLU

“OSMANLI TOPLUMUNDA DERVİŞLER VE ABDALLAR” İSİMLİ KİTABIN TANITIM VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Arşiv Dünyası

Yılmaz KILIÇ

OSMANLI TARiH ARAŞTIRMALARINDA MÜHiMME DEFTERLERiNiN YERi VE 107 NUMARALI MÜHiMME DEFTERi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Mustafa KILIÇ

"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

İsmail GÜLEÇ

Osmanlı İmparatorluğunda Tev'em Maaşı

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güven Dinç, Fatma ŞİMŞEK, Haldun EROĞLU