Aslı Yorulmaz, Hakan Erinç, Abidin Tatlı, Aziz Tekin

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİNLERDE VERTİCİLLİUM SOLGUNLUĞUNUN ZEYTİNYAĞI KALİTE PARAMETRELERİ VE FENOLİK BİLEŞENLERE ETKİSİ

EFFECT OF VERTICILLIUM WILT IN GEMLIK VARIETY OLIVES CULTIVATED IN SOUTH EAST ANATOLIA ON QUALITY PARAMETERS AND PHENOLIC COMPOUNDS OF VIRGIN OLIVE OILS

Gıda

2017 - Cilt: 42 - Sayı: 2

197 - 203

Fenolik, kalite, Verticillium dahliae Kleb., zeytinyağı

Olive oil, phenolics, quality, Verticillium dahliae Kleb.

38 19