Aslı YORULMAZ, Hakan ERİNÇ, Abidin TATLI, Aziz TEKİN

SULAMA İŞLEMİNİN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF IRRIGATION ON OLIVE AND OLIVE OIL CHARACTERISTICS

Gıda

2019 - Cilt: 44 - Sayı: 6

1081 - 1091

Sulama, yağ asidi, zeytinyağı, fenolik, sterol, triaçilgliserol

Irrigation, fatty acid, olive oil, phenolic, sterol, triacylglycerol

29 12

Benzer Makaleler

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Fatih M. KIZILOĞLU, Yasemin KUŞLU, Üstün ŞAHİN, Serap DİLER

PORTAKAL KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN KRİTİK ALTI SU EKSTRAKTLARINDA ANTİOKSİDAN AKTİVİTE DEĞERLERİ ile FENOLİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gıda

Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ, Özlem Saral

Arıtılmış Atık Suların Tarımda Kullanılması ve İnsan Sağlığı Yönünden Riskler

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yasemin S.KUKUL, Ayben D. Ünal ÇALIŞKAN, Süer ANAÇ

VİŞNE SUYU KONSANTRESİ ANTİOKSİDANLARININ ÜRETİM VE DEPOLAMA SÜRESİNCE DEĞİŞİMLERİ

Gıda

Aslıhan DEMİRDÖVEN, Elçin ERCEYES, Özgür ERCEYES

Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Gülcan KINACI, Ramazan AKIN, Engin KINACI

Farklı sulama koşullarında Liriomyza cicerina (Rondani, 1875) (Diptera: Agromyzidae)'nın Nohuttaki (Cicer arietinum L.) (Leguminosae: Papilionoidea) populasyon yoğunluğu

Türkiye Entomoloji Dergisi

Emine ÇIKMAN, Hasan Sungur CİVELEK

Silybum marianum L. TOHUMLARININ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU İLE TOHUM YAĞI VE SİLYMARİN EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ

Gıda

Sıla BARUT GÖK, Elif Ceren PEHLİVAN, Mine AYDIN, Yasemin ERDOĞDU

ACHILLEA TÜRLERiNiN ÖNEMi VE ACHILLEA SCHISCHKINII TÜRÜNÜN FENOLiK BĐLEŞĐKLERĐ

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Elian KHAZNEH, Gülçin SALTAN, Mehmet TEKİN, Özlem BAHADIR ACIKARA, Talha YESİLOĞLU, Serkan ÖZBİLGİN