S. PEKKÜÇÜKŞEN, V. ÇELİK

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2018 - Cilt: 7 - Sayı: 3

0 - 0

Avrupa Birliği, Performans, Belediye, Etkinlik - European Union, Performance, Municipality, Efficiency

114 58