Benzer Makaleler

Palaemonetes antennarius (H. Milne Edwards, 1837)’un bazı morfometrik özellikleri (Decapoda: Palaemonidae)

Su Ürünleri Dergisi

Murat ÖZBEK, M. Ruşen USTAOĞLU

Oral Hijyen İndeksi ve Gastrik Helicobacter Pylori Pozitifliği İlişkisi

Dicle Tıp Dergisi

Tolga ÖNDER, TURGUT ANUK, Cihan HEYBELİ

Lepralı hastalarda hepatit B ve hepatit C virüsü infeksiyonu sıklığı

Turkish Journal of Gastroenterology

EMİN ALTIPARMAK, Mukadder KOÇAK, Nihal KUNDAKÇI, Yasemin KOŞAR, Buket PENÇE, Burhan ŞAHİN, Gülay TEMUÇİN

Milas (Muğla-Türkiye) yöresinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinin risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri

Su Ürünleri Dergisi

FERİT ÇOBANOĞLU, DENİZ ÇOBAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, BİRSEN KIRIM, RENAN TUNALIOĞLU, Murat CANKURT

Akut Pulmoner Tromboembolizm Tanısı ve Şiddetinin Belirlenmesinde Sağ Ventrikülü Gören Prekordiyal Derivasyonlar ve aVR’de İntrinsikoid Defleksiyon Zamanının Rolü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Kerem Can YILMAZ, Orçun ÇİFTCİ, Suzan KESKİN, İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU, Emir KARAÇAĞLAR

Çocuğun Dinsel Sosyalizasyonunda Ailenin İşlevi

Sosyoloji Dergisi

Hale OKÇAY

Effect of the Gravel Zone Thickness Created in the Deep Well Test Simulation on the Operating Characteristics of the Pump and Head Loss

Teknik Dergi

Nuri ORHAN, Osman ÖZBEK, Ali Yavuz ŞEFLEK

SOSYO-EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Emine DARÇIN, Ayşe ÇIBIK