Kurtuluş BORAN, Tayfun MENLİK, Halil ALPSOY

R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Politeknik Dergisi

2015-Cilt: 18 Sayı: 4

251-256

R134a, R152a, karışım, performans.

R134a, R152a, mixture, performance

839

Benzer Makaleler

İnşaat Projelerinde Kalite Performansını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Bir Alan Çalışması

Teknik Dergi

Merve KURU, Gülben ÇALIŞ

On the Impacts of Pressured vs. Unpressured On-line Task Planning on EFL Students’ Oral Production in Classroom and Testing Contexts

Eurasian Journal of Applied Linguistics

Vahid PANAHZADEH, Bita ASADİ

REMOVAL OF COPPER (II) AND IRON (III) MIXTURE BY PILOT NANOFILTRATION

PressAcademia Procedia

Mohamed Amina DİDİ, Aoufi BOUTHEYNA

Hakiki anöstrüs ve suböstrüslü düve ve ineklerin progesterone relasing intravaginal device (PRID) ile tedavisi

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Sait ŞENDAĞ, H. Ahmet ÇELİK, İbrahim AYDIN, Mehmet ÇOLAK, Seyit ÜMÜTLÜ

Sağlık Sektöründeki İşletmelerin Finansal Kriz Öncesi Ve Sonrası Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi-Evaluating Pre And Post Financial Crisis Performances Of Companies In Health Sector With Data Envelopment Analysis

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Fatma ALTIN

Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi

Ecem ALTUN

Tarım Traktörlerinin Performans Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Metin GÜNER, Mehmet Melih ÖZBAYER

Journal of Thermal Engineering

Abdulkareem Sh. Mahdi AL-OBAİDİ, Ali NAİF, Thabit Khalifa AL-HARTHİ