Nihal AYDEMR, Burak BİTER, İbrahim DOĞAN, Barış ESER, Hüseyin KAYADİBİ

Eritrosit sedimentasyon hızı 100mm/saat ve üzerinde olan hastalarda hastalık tanı dağılımı

Diagnostic distributions in patients with erythrocyte sedimentation rate of 100 mm / hour

Hitit Medical Journal

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

11-15

Enfeksiyon, Eritrosit sedimentasyon hızı

erytocyte sedimentation rate

13310

Benzer Makaleler

Toplum kökenli pnömoni hastalarında klinik stabilite zamanı, semptom rezolüsyonu ve serum C-reaktif protein ilişkisi

Türk Toraks Dergisi

Ahmet BİRCAN, İlkay YILMAZER, Münire GÖKIRMAK, Necla SONGÜR, Önder ÖZTÜRK, ÜNAL ŞAHİN, Ahmet AKKAYA

Fakülte Hastanesinde bakteriyel nozokomiyal enfeksiyonlar

Kocatepe Tıp Dergisi

EMEL TÜRK ARIBAŞ, Mustafa ALTINDİŞ, MAHMUT BAYKAN, Mehmet BİTİRGEN, Abdullah YILMAZ

Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili OKB ve tik bozukluğu olan dört olguda plazmaferez tedavisine yanıt

Türk Psikiyatri Dergisi

LÜTFULLAH BEŞİROĞLU, MEHMET YÜCEL AĞARGÜN, Özgür ÖZBEBİT, Mehmet SÖZEN, İmdat DİLEK, MUSTAFA GÜLEÇ

An unusual case of pelvic actinomycosis infection associated with retained suture material

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Tayfun GÜNGÖR, Emel Ebru PARLAKYİĞİT, Sema ZERGEROĞLU

Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae klinik izolatlarının tedavide kullanılan antiyotiklere karşı in vitro direnç oranları

Mikrobiyoloji Bülteni

Hikmet UNCU, Şule ÇOLAKOĞLU, Tuba TURUNÇ, YUSUF ZİYA DEMİROĞLU, AYŞE HANDE ARSLAN

Karıniçi infeksiyonun diyafragma lenfatikleri yoluyla sistemik yayılımı: Ratlarda serum endotoksin ve sitokin seviyeleriyle değerlendirme

Ulusal Travma Dergisi

Günay GÜRLEYİK, EMİN SAMİ GÜRLEYİK, Selçuk ÜNALMIŞER

Yoğun bakım hastalarında gelişen Acinetobacter baumannii enfeksiyonunda mortaliteyi etkileyen faktörler

Mikrobiyoloji Bülteni

Oğuz KARABAY, Mehmet YAHYAOĞLU, AZİZ ÖĞÜTLÜ, Özlem SANDIKÇI, NAZAN TUNA, Sevgi CEYLAN

Hydrops of the gallbladder associated with infection: A report of two cases

Turkish Journal of Gastroenterology

Gülnar UYSAL, Reha CENGİZLİER, M. Akif GÜVEN, BAYRAM ÖZHAN