Ebru ONURLUBAŞ, Hüseyin ÇAKIRLAR

GAZLI İÇECEK TÜKETİMİNDE TÜKETİCİLERİN MARKA ALGISININ BELİRLENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF CONSUMERS’BRAND PERCEPTION IN CONSUMPTION OF CARBONATED BEVERAGES: IZMIR PROVINCIAL SAMPLE

Journal of Life Economics

2017 - Cilt: 4 - Sayı: 3

93 - 112

Marka Algısı, Marka Bağlılığı, Marka İmajı, Tüketici

Brand Perception, Brand Loyalty, Brand Image, Consumer

102 37

Benzer Makaleler

TÜKETİMCİLİK KARŞITI KÜRESEL İNSİYATİF VE MANİFESTOLAR: GEREKLER, GEREKÇELER, GERÇEKLİKLER

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Sertaç Timur DEMİR

TÜKETİCİLERİN PLASTİK MARKET POŞETLERİYLE İLGİLİ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SENARYO BAZLI DENEY YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Mertcan TAŞÇIOĞLU

TÜRKİYE’DE ZORUNLU KARŞILIKLAR VE TÜKETİCİ KREDİLERİ: EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Nadir EROĞLU, Arif Orçun SÖYLEMEZ, Cemil ALIÇ

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

İzmir İktisat Dergisi

Sinem EYÜBOĞLU, Kemal EYÜBOĞLU

Okul Öncesi Çocukların Pazarlama Kavramları Farkındalığının Kırsal Kesimde Yaşayan Çocuklar İle Şehirde Yaşayan Çocukların Karşılaştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yusuf KARACA, Veysel ÖZKAN, Onur KAFADAR

Gençlerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Analizi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Turgay TAŞKIN, Sait ENGİNDENİZ, Awo Abdoulaye GBADAMONSİ, Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM

Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı Ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği: Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İsmail Tamer TOKLU, Erol USTAAHMETOĞLU, Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK

Kahramanmaraş’ta Dondurma Tüketim Alışkanlığı

Gıda

Gülgün Yıldız TİRYAKİ, Cuma AKBAY