Turan KOCABIYIK, Zühal KÜÇÜKÇAKAL

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ÇALIŞANLARIN OTOMATİK KATILIMDAN AYRILMA NEDENLERİ: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA

PRIVATE PENSION SYSTEM IN TURKEY AND REASONS FOR THE WITHDRAWAL OF WORKERS FROM AUTOMATIC ENROLLMENT: A CASE STUDY IN THE ISPARTA PROVINCE

Journal of Life Economics

2018 - Cilt: 5 - Sayı: 4

233 - 254

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Otomatik Katılım, Çalışanlar

Private Pension System (PPS), Automatic Enrollment, Workers

89 38