Tuğcan ÖĞRETEN, Sema SEVİNÇ ÇETİN, Vahide Bahar ÖNDER

AMATÖR KORO ÇALIŞTIRAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIĞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (HATAY İLİ ÖRNEĞİ)

TEACHING METHODS USED BY MUSIC TEACHERS WORKING IN AMATEUR CHORUS (HATAY PROVINCE EXAMPLE)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2021 -Cilt: 12 - Sayı: 46

1106-1135

282