Serpil YAYMAN ATASEVEN

RUBENS’ İN MİTOLOJİ KONULU ESERLERİNİN İKONOLOJİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

A REVIEW OF RUBENS’S WORKS ON MYTHOLOGY THEME BY ICONOLOGICAL METHOD

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2021 -Cilt: 12 - Sayı: 46

849-869

456